Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności

Wysoka jakość w Szpitalu - Akredytacja

 

Ważnym wydarzeniem 2015 roku było uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego nadanego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przez Ministra Zdrowia. Szpital został zgłoszony do unijnego projektu ,,Bezpieczny Szpital Bezpieczny Pacjent  ”i przez blisko 12 miesięcy  intensywnie wdrażał standardy akredytacyjne opracowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, prowadził szkolenia dla kadry medycznej, a wszystko po to, aby w efekcie poddać się zewnętrznej, obiektywnej ocenie, która okazała się pozytywna.

Szpital akredytowany oznacza Szpital bezpieczny. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak Szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania, określenie w ten sposób własnych słabych stron oraz znalezienie sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki. Wysoka jakość i bezpieczeństwo – jak twierdzi Pani Agnieszka Gilga  Pełnomocnik  ds. Jakości – to elementy które Pacjent ma zapewnione w Szpitalu. Akredytacja wiąże się bezpośrednio z redukowaniem ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i wzrostem opieki bezpieczeństwa nad pacjentem .Jednak pełne korzyści z wprowadzenia systemu uzyskują szpitale, które świadomie przeprojektują funkcjonowanie, dostosowując je do standardów jakości i bezpieczeństwa opieki (standardów akredytacyjnych) z pełnym zrozumieniem dobra pacjenta i szacunku wykonywanej przez siebie pracy. Akredytacja, w odróżnieniu od innych form oceny, koncentruje się na poszczególnych obszarach działalności, ma  charakter kompleksowy i dotyczy ogółu funkcjonowania szpitala poprzez ocenę licznych, wysoce zintegrowanych i wzajemnie na siebie oddziałujących mikrosystemów. Akredytacja oznacza  przyjmowanie nowych modeli postaw i zachowań oraz schematów działania , co implikuje konieczność zmiany lub negocjacji dotychczas obowiązujących zachowań , przyzwyczajeń i tradycyjnych rozwiązań. Placówki medyczne posiadające certyfikat akredytacyjny są elitarną grupą. Dlatego certyfikat podpisany przez Ministra Zdrowia  jest prezentowany z dumą przez Dyrekcję Szpitala.