Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Środki unijne

Realizowane obecnie projekty unijne

„eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.


Działania w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem


Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7


Projekt:„Drugi Dom” – utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”


Projekt: „„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”


Projekt: „Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu”


 

Projekt:  „ Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”


Projekt: „ Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

 


Projekt:  „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”


Projekt: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7


Projekty zrealizowane:


– „Zintegrowany system wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" - projekt obejmował: wykonanie sieci komputerowej, dostawę sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania i licencji
(wartość projektu: 5.351.605 zł , realizacja: 2014-2015r.) - https://wss2.pl/strona.php?id=25
 
– „Nadanie nowych funkcji powierzchni szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni szpitala na stację dializ” – projekt dotyczył wykonania miejsca rekreacji
(teren zielony) z wyposażeniem do ćwiczeń, przebudowy części powierzchni szpitala na stację dializ, wyposażenie w urządzenia (wartość projektu: 3.425.035 zł, realizacja: 2014r.) - https://wss2.pl/strona.php?id=24
 
– „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła” – inwestycja dot. zabudowy pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym do ogrzewania obiektu szpitala, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, stacji wymienników ciepła (wartość projektu: 6.802.652 zł , realizacja: 2013r.) - https://wss2.pl/strona.php?id=26
 
-   „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” – w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020  -https://wss2.pl/strona.php?id=111
 
- „Współpraca oddziałów okulistycznych w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju" - w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 -https://wss2.pl/strona.php?id=108
 
 
Projekty oczekujące na rozstrzygnięcie :
1. „Działania w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem.”
2. „ eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.”
3. " Śląskie pomaga"


Projekty na liście rezerwowej:
1. „Przebudowa Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z drogą dojazdową w celu poprawy jakości i dostępności do świadczonych usług.”
2. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.”
3. „Zabudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21.”


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057