Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Środki unijne

POZYSKANE ŚRODKI UNIJNE


Projekt: „„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”


Projekt: „Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu”


 

Projekt:  „ Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”


Projekt: „ Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"

 


Projekt:  „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”


Projekt: ,,Czesko-polska współpraca medyczna w przypadkach katastrof''


Projekt: ,,Współpraca oddziałów okulistycznych Szpitala w Karwinie oraz w Jastrzębiu-Zdroju''


W latach 2013-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wdrożył następujące projekty o łącznej wartości 15.579.292 zł:

 

– „Zintegrowany system wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" - projekt obejmował: wykonanie sieci komputerowej, dostawę sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania i licencji

(wartość projektu: 5.351.605 zł , realizacja: 2014-2015r.) - https://wss2.pl/strona.php?id=25

 

– „Nadanie nowych funkcji powierzchni szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni szpitala na stację dializ” – projekt dotyczył wykonania miejsca rekreacji

(teren zielony) z wyposażeniem do ćwiczeń, przebudowy części powierzchni szpitala na stację dializ, wyposażenie w urządzenia (wartość projektu: 3.425.035 zł, realizacja: 2014r.) - https://wss2.pl/strona.php?id=24

 

– „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła” – inwestycja dot. zabudowy pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym do ogrzewania obiektu szpitala, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, stacji wymienników ciepła (wartość projektu: 6.802.652 zł , realizacja: 2013r.) - https://wss2.pl/strona.php?id=26

 

W trakcie realizacji są :

 

- „Współpraca oddziałów okulistycznych w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju" - - w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

 

 

W ciągu ostatnich miesięcy szpital złożył 11 projektów w ramach RPO WSL - rozstrzygnięcia w 2018 roku.

Projekty oczekujące na rozstrzygnięcie :

1. „Przystosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Chirurgicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju do diagnostyki i leczenia ran przewlekłych”.

2. „Przebudowa Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z drogą dojazdową w celu poprawy jakości i dostępności do świadczonych usług”.

3. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.

4. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu –Zdroju”.

5. „ Zabudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21”.

6. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21”.

7. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7”.