Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Koordynator Pakietu Onkologicznego

Od stycznia stycznia 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przystąpił do Pakietu Onkologicznego mającego na celu sprawne i szybkie przeprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia onkologicznego - zwanego szybką terapią onkologiczną. Koordynatorem Pakietu Onkologicznego w WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju jest Agnieszka Żołowicz tel. 32 47 84 498 / 506 398 607.

 

Diagnostyka onkologiczna prowadzona jest w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych oraz w Oddziałach Szpitala. Pacjenci, którzy posiadają wystawioną kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego przez lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) mogą kontynuować szybką diagnostykę w następujących poradniach szpitala:

Dla tych poradni prowadzona jest odrębna lista oczekujących, dlatego też pacjenci z kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego zwaną kartą DiLO, od dnia wpisania na listę oczekujących do dnia wizyty u specjalisty, czekają maksymalnie do 14 dni.

W wyżej wymienionych poradniach specjaliści danej dziedziny medycyny mogą wystawić kartę DiLO w przypadku potwierdzenia nowotworu i prowadzić tzw. diagnostykę pogłębioną w szybkiej terapii onkologicznej. Diagnostyka prowadzona jest również w następujących oddziałach szpitalnych:

Po przeprowadzonej diagnostyce w wyniku, której zostanie rozpoznany i potwierdzony nowotwór, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zapewnia możliwość konsultacji na Konsylium – na podstawie wystawionej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Co to jest konsylium?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tzw. pakietu onkologicznego powołany został w WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zwany inaczej Konsylium. Konsylium to zespół specjalistów: onkologii, rentgenodiagnostyki, radioterapii, dziedziny zabiegowej, który opracowuje dla pacjenta indywidualny plan leczenia. Plan leczenia koordynowany jest przez powołanego Koordynatora Pakietu Onkologicznego. Konsylium zbiera się raz w tygodniu w środy oraz w razie potrzeby.

Gdzie może zgłosić się pacjent na leczenie onkologiczne?

Zaplanowane leczenie onkologiczne może odbyć się w miejscu wybranym przez pacjenta. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju proponuje leczenie onkologiczne zabiegowe,  które może odbyć się w poniżej wskazanych oddziałach szpitala:

Centrum Onkologii w Gliwicach prowadzi radioterapię chemioterapię i medycynę nuklearną. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 3 zajmuje się chemioterapią. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej proponuje pacjentom chemioterapię, radioterapię i teleradioterapię.


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057