Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Dla pacjentów

eRejestracja

Szanowni Państwo,

z uwagi na problemy techniczne e-rejestracja nie funkcjonuje prawidłowo, postaramy sie niezwłocznie naprawić pojawiające się błędy. Za utrudnienia przepraszamy!

Kliknij tutaj aby przejść do Portalu eRejestracja

Regulamin portalu eRejestracja

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje Pacjentów, iż dostępne w portalu e-rejestracja terminy na wizytę pierwszorazową u lekarza specjalisty wynikają z kolejności zapisu na listę oczekujących do danej poradni. 

Informacje dla pacjentów:

1. Przed wizytą u lekarza pacjent powinien zgłosić się w rejestracji.

2. Na pierwszej wizycie w Poradni Reumatologicznej wskazane jest przedstawienie przez pacjenta wyników badań; OB, Morfologia + Rozmaz, Płytki Krwi, Mocz, Kreatynina, Transaminazy, Latex R.

3. Na pierwszej wizycie w Poradni Kardiologicznej wskazane jest przedstawienie przez pacjenta wyników badań; EKG, Cholesterol-LDL, Trójglicerydy, Kreatynina, Poziom Cukru, Morfologia.

4. Na pierwszej wizycie w Poradni Pulmonologicznej wskazane jest przedstawienie przez pacjenta wyniku badania RTG Klatki piersiowej.

5. Na pierwszej wizycie w Poradni Neurochirurgicznej wskazane jest przedstawienie przez pacjenta wyniku badania Rezonansu Magnetycznego lub Tomografii Komputerowej.

6. Na pierwszej wizycie w Poradni Hematologicznej wskazane jest przedstawienie przez pacjenta wszystkich posiadanych wyników badań i kart wypisowych z leczenia szpitalnego, oraz aktualnych wyników; Morfolofgię, OB, Rozmaz, Płytki i inne w zależności od skierowania. Pacjent powinien być na czczo.

 

WAŻNE

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreśleniaz listy oczekujących.

 

Skierowanie wystawia:

 

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne do momentu istnienia przesłanek wskazujących na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych i zachowuje swoją ważność do czasu ich realizacji, tj.: np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątki stanowią:

W 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wymóg dotyczy osób, które w tym roku rejestrują się do poradni dermatologicznej i okulistycznej. Osobom, które wpisały się na listę oczekujących
w roku ubiegłym i mają wyznaczony termin wizyty na rok 2015, świadczenia zostaną udzielone bez skierowania. Wymóg posiadania skierowania nie dotyczy również osób będących już w planie leczenia i oczekujących na kolejną wyznaczoną wizytę.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057