Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

KOMUNIKAT

W związku z rosnącą ilością zachorowań na infekcje wirusowe, od 8 stycznia 2020 r. do odwołania, wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (odcinek ZOL „A”). Powyższe ograniczenie ma na celu przeciwdziałanie szerzeniu się zakażeń.

W pojedynczych, szczególnych i uzasadnionych przypadkach, decyzję o odwiedzinach pacjentów podejmuje Lekarz Zarządzający Zakładami opieki długoterminowej.


p.o. Lekarza Zarządzającego Zakładem: 
lek. Jolanta Halek - specjalista w dziedzinie chorób wewnetrznych
+48 32 47 59 983 

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca pracę pielęgniarek: 
mgr Ewa Lenart
+48 32 47 59 982

Młodszy Asystent:
 

Telefony
+48 32 47 59 992 Sekretariat
+48 32 47 59 985 Dyżurka Pielęgniarek

Dokumenty potrzebne do przyjęcia: pobierz.

Charakterystyka zakładu: 

       Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmującym swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Tryb kierowania do zakładu:

Sposób i tryb kierowania osób do Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz czas pobytu i zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r.poz.731).