Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
O szpitalu

Telefony

(32)4784200 Informacja

Dyrekcja 

(32)4784500 Dyrektor Szpitala
(32)4784500 Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
(32)4784500 Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych
(32)4784501 Z-ca Dyrektora d/s Techniczno-Eksploatacyjnych
(32)4784530 Naczelna Pielęgniarka

Administracja 

(32)4784561 Kierownik Biura Zamówień Publicznych
(32)4784548 Biuro Zamówień Publicznych
(32)4784541 Biuro Zamówień Publicznych
(32)4784533 Biuro Organizacji i Audytu Wewnętrznego
(32)4784537 Biuro Organizacji i Audytu Wewnętrznego
(32)4784520 Kierownik Działu Personalnego
(32)4784521 Dział Personalny
(32)4784560 Kierownik Działu d/s Umów, Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych
(32)4784527 Dział d/s Umów, Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych
(32)4784511 Dział Płac i Zasiłków
(32)4784513 Dział Płac i Zasiłków
(32)4784515 Kasa
(32)4784535 Kierownik Działu Statystyki Medycznej
(32)4784534 Dział Statystyki Medycznej
(32)4784532 Zespół Inspektorów BHP
(32)4784512 Dział Finansowo-Księgowy
(32)4784508 Referent ds. funduszy strukturalnych i programów pomocowych
(32)4784536 Rzecznik Szpitala
(32)4784488 Audytor Wewnętrzny
(32)4784517 Główny Księgowy
(32)4784201 Specjalista d/s Obronnych
ABI
(32)4784224 Sekcja Czystości i Transportu Wewnętrznego

Dział techniczny 

(32)4784507 Kierownik Działu Technicznej Obsługi Szpitala
(32)4784220 Starszy Mistrz Sekcja Elektroniki Medycznej
(32)4784230 Starszy Mistrz Sekcja Elektryczna
(32)4784240 Starszy Mistrz Sekcja Mechaniczna
(32)4784540 Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego i Zaopatrzenia
(32)4784510 Główny Specjalista d/s Informatyki
(32)4784509 Dział Informatyki

POZ - lekarz rodzinny 

(32)4784215 POZ - rejestracja

Oddziały szpitalne 

(32)4784341 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(32)4784350 Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny
(32)4784361 Oddział Rehabilitacji
(32)4784357 Ośrodek Dializ
(32)4784381 Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny
(32)4784391 Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny
(32)4784412 Oddział Otolaryngologii
(32)4784422 Oddział Urologii
(32)4784432 Oddział Położniczo-Ginekologiczny
(32)4784591 Oddział Neonatologiczny
(32)4784442 Oddział Okulistyki
(32)4784491 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(32)4784461 Oddział Chirurgii Ogólnej
(32)4784471 Oddział Neurochirurgii
(32)4784481 Oddział Neurologii
(32)4784291 Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej
(32)4759960 Oddział Pediatryczny
(32)4784315 Zakład Diagnostyki Obrazowej
(32)4759999 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
(32)4759982 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(32)4784330 Apteka Szpitalna
(32)4784761 Blok Operacyjny
(32)4784529 Dział Żywienia
(32)4784518 Zespół d/s Zakażeń Szpitalnych i Higieny
(32)4784407 Centralna Sterylizacja
(32)4784225 Pracownicy socjalni ds. pacjentów
604 969 512
Kapelan Szpitalny

Poradnie specjalistyczne przyszptalne

(32)4784261/262 Poradnia Gastrologiczna
(32)4784282 Poradnia Okulistyczna
(32)4784265 Poradnia Otolaryngologiczna
(32)4784266 Poradnia Chirurgii Ogólnej
(32)4784263 Poradnia Urologiczna
(32)4784261 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
(32)4784267 Poradnia Neurochirurgiczna
(32)4784264 Poradnia Kardiologiczna
(32)4784439 Poradnia Ginekologiczna
(32)4784586 Poradnia Laktacyjna (w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym - 6 piętro)
(32)4784267 Poradnia Neurologiczna
(32)4784263 Poradnia Zdrowia Psychicznego
(32)4784416 Poradnia Medycyny Pracy
(32)4784281 Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
(32)4784283 Poradnia Hematologiczna
(32)4784265 Poradnia Reumatologiczna
(32)4784262 Poradnia Pulmonologiczna
(32)4784266 Poradnia Proktologiczna
(32)4784282 Poradnia Chorób Piersi
(32)4784265 Poradnia Nefrologiczna
(32)4784266 Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczno-Internistyczna
(32)4784267 Poradnia Stwardnienia Rozsianego
Laboratorium numery wewnętrzne: 320 lub 324 
numery zewnętrzne: 
(32)4762657 
(32)4762020