Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

p.o. Lekarza Zarządzającego Zakładem:
lek. Jolanta Halek - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
 

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca pracę pielęgniarek: 
mgr Ewa Lenart
+48 32 47 59 999

Młodszy Asystent:
 

Telefony
+48 32 47 59 994 Sekretariat
+48 32 47 59 993 Dyżurka Pielęgniarek - parter
+48 32 47 59 995 Dyżurka Pielęgniarek - II piętro
+48 32 47 59 997 Dyżurka Fizykoterapeuty

Dokumenty potrzebne do przyjęcia: pobierz.

Charakterystyka zakładu: 

       Misją Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest zapewnienie rekonwalescentom okresowej opieki pielęgniarskiej i powrót do środowiska zamieszkania, zaś osobom przewlekle chorym stacjonarnej pielęgnacji i opieki. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie, kontynuację leczenia farmakologicznego, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin. 

Podstawą kierowania pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest:

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r. poz.731). Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym chory może przebywać czasowo. Czas pobytu pacjenta w zakładzie wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu w zależności od potrzeb.

Świadczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym obejmują:

        Zakład dysponuje 54 łóżkami. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, sale 3 osobowe z węzłami sanitarnymi lub łazienkami wyposażonymi w sprzęt przystosowany do wymogów osób starszych. Zakład posiada również gabinet rehabilitacji, świetlicę, podręczną bibliotekę, gabinety zabiegowe.

       Pacjenci Zakładu traktowani są w sposób indywidualny. Objęci są profesjonalną opieką pielęgniarską, lekarską i rehabilitacyjną, a wytworzona w placówce atmosfera ogniska domowego sprzyja powrotowi do zdrowia. Lokalizacja Zakładu umożliwia podopiecznym spędzanie czasu na wolnym powietrzu wśród zieleni. Dla dobra podopiecznych Zakład współpracuje z władzami miasta, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznością lokalną.