Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Poradnia Otolaryngologiczna

Rejestracja do poradni
+48 32 47 84 265

Harmonogram pracy poradni:
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku.

Lekarze:
lek. Renata Banaś – Samson - specjalista w dziedzinie otolaryngologii
lek. Martyna Dubrawska - specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Iwona Glinianowicz - specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Ewa Gnacik – Stawarczyk – I stopień specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii
lek. dr n. med. Marek Wróbel – specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Charakterystyka poradni

W Poradni Otolaryngologicznej udzielane są świadczenia medyczne z zakresu laryngologii z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyczno – terapeutycznych. Pacjenci mają możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych (USG z możliwością wykonywania badań dopplerowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego) oraz badań audiometrycznych, bakteriologicznych, mykologicznych – wymazy z nosa i gardła. W zakresie procedur medycznych ustalane są wskazania do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji i kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych. Porad i konsultacji udzielają lekarze specjaliści z Oddziału Otolaryngologii, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych. W zakresie procedur medycznych ustalane są wskazania do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji i kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych. Rocznie w Poradni Otolaryngologicznej udzielanych jest ponad 4100 porad.