Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
O szpitalu

Praktyki w szpitalu

Od dnia 07.04.2021 r.  WSS Nr 2 wznawia możliwość realizacji praktyk dla pielęgniarek i położnych. W związku tym osoby zainteresowane proszone są o ustalenie terminu rozpoczęcia praktyk z bezpośrednio opiekunem praktyk - pielęgniarką oddziałową. Wymagane jest, aby przed rozpoczęciem praktyk uzupełnione zostały wszystkie wymagane dokumenty, w tym załącznik 7A.

Jak rozpocząć praktyki w WSS Nr 2

1.    Osoby zainteresowane rozpoczęciem praktyk kierują na adres szpital@wss2.pl podanie o praktyki zgodnie z wzorem z  załącznika nr 1 (poniżej do pobrania).
2.    Po pozytywnym zaopiniowaniu podania Naczelna Pielęgniarka kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobami zainteresowanymi podjęciem praktyk.
3.    Odpowiedź na podanie w formie skanu przesłana zostaje na adres poczty elektronicznej osoby zainteresowanej.
4.    Odpowiedz pozytywna uprawnia osobę zainteresowaną do rozpoczęcia procedury na swojej uczelni.

Szczegółowych informacji w zakresie praktyk w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa udziela Naczelna Pielęgniarka, Adriana Pawlas – nr tel.  32 4784530

W celu skontaktowania się w sprawie praktyk lekarskich  prosimy o telefon pod numer  324784523 (Dział Personalny)

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 105/2021

pobierz pdf...

Regulamin praktyk studenckich/szkolnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
pobierz pdf...

Załącznik Nr 1 - Wniosek
pobierz pdf... pobierz doc...

Załącznik Nr 2 - UMOWA o prowadzeniu praktyk studenckich/szkolnych (płatna)
pobierz pdf... pobierz doc...

Załącznik Nr 3 - UMOWA o prowadzeniu praktyk studenckich/szkolnych (bezpłatna) 
pobierz pdf... pobierz doc...

Załącznik Nr 4 - UMOWA o prowadzeniu praktyk szkolnych (grupa) 
pobierz pdf... pobierz doc...

Załącznik Nr 5 - UMOWA o prowadzeniu praktyk studenckich/szkolnych/indywidualnych (płatna)
pobierz pdf... pobierz doc...

Załącznik Nr 6 - UMOWA o prowadzeniu praktyk studenckich/szkolnych/indywidualnych (bezpłatna)
pobierz pdf... pobierz doc...

Załącznik Nr 7 - oświadczenie
pobierz pdf... pobierz doc...

Załącznik Nr 8 - oświadczenie
pobierz pdf... pobierz doc...

Załącznik Nr 9 - CENNIK
pobierz pdf...

 

Dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
pobierz pdf...

Szkolenie wstępne - profilaktyka zakażeń szpitalnych 
pobierz pdf...

Szkolenie wstępne - BHP 
pobierz pdf...

Polityka Bezpieczeństwa Informacji - ochrona danych osobowych
pobierz pdf...

Procedura zgłaszania incydentu 
pobierz pdf...

Procedura przeprowadzania ankiet
pobierz pdf...