Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Pediatryczny

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
lek. Justyna Tacik-Schwan - specjalista w dziedzinie pediatrii 
oraz specjalista w dziedzinie alergologii 
+48 32 47 59 970 

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: 
Ewa Bujak 
+48 32 47 59 972

Starsi Asystenci: 
lek. Katarzyna Zastawny - specjalista w dziedzinie pediatrii
lek. Krystyna Kotulska - I stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii 
oraz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych 
lek. Renata Zarzecka - specjalista w dziedzinie pediatrii

Młodszy Asystent: 
lek. Anna Czekaj
lek. Julia Ofmańska

Telefony
+48 32 47 59 960 Centrala
+48 32 47 59 973 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 59 972 Sekretarka oddziałowa
+48 32 47 59 975 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 59 976 Telefon dla pacjentów

Charakterystyka oddziału:

W Oddziale Pediatrycznym prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób wieku rozwojowego
u dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia.

Oddział mieści się w budynku przy ul. Krasickiego 21. Jest dobrze wyposażony w podstawowy sprzęt niezbędny w procesie diagnostyczno - leczniczym (ultrasonograf, przewoźny aparat RTG, EKG - dwunastokanałowe, kardiomonitory, pulsoksymetr, nebulizatory, defibrylator, skaner naczyń krwionośnych, pompy infuzyjne, inkubatory, lampy do fototerapii). Oddział korzysta również
z całego zaplecza zarówno laboratoryjnego, jak i diagnostyki obrazowej, które znajdują
się w budynku głównym szpitala.

 

 

 

Ponadto Oddział Pediatryczny dysponuje:

Oddział Pediatryczny dysponuje 28 łóżkami. Pacjenci hospitalizowani są w 3 - 4 osobowych salach z samodzielnym węzłem sanitarnym. W trakcie hospitalizacji dziecko może przebywać przez cały czas z osobą towarzyszącą. 

Nad zdrowiem małych pacjentów czuwa wyspecjalizowana kadra lekarska - specjaliści w dziedzinie pediatrii, alergologii, pulmonologii i chorób zakaźnych, a także doświadczony personel pielęgniarski, który posiada ukończone kursy kwalifikacyjne (kurs dla pielęgniarek oddziałowych - 3 pielęgniarki, pielęgniarstwo rodzinne 6 - pielęgniarek). Psychologiczną ocenę stanu zdrowia dzieci zapewnia konsultująca mgr psychologii. 

Oddział Pediatryczny jest jednostką uprawnioną przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie pediatrii. 

Rocznie w oddziale hospitalizowanych jest około 1100 dzieci. W ubiegłym roku poza pacjentami z województwa śląskiego hospitalizowani byli również pacjenci województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego oraz obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. 

Oddział doposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przekazany przez Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju, Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Firmę Baxter Sp. z o.o.