Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Neurologii

p.o. Lekarza Zarządzającego Oddziałem:
lek. Maria Krentorz-Paszkowska - specjalista w dziedzinie neurologii
+48 32 47 84 480

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Bernarda Paruszewska 
+48 32 47 84 482

Starsi Asystenci:
lek. Agata Badura - specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Dominika Foltyńska - specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Adam Heliosz - specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Anna Smołka - specjalista w dziedzinie neurologii

Młodszy Asystent: 
lek. Aleksandra Jarnot
lek. Dominika Mrówka
lek. Dawid Plutowski
lek. Katarzyna Skowron
lek. Katarzyna Strużek

Neurologopeda:
mgr Joanna Dobrowolska

Telefony
+48 32 47 84 481 Sekretariat
+48 32 47 84 483 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 485 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 486 Dyżurka Pielęgniarek

Charakterystyka oddziału:

W Oddziale Neurologii prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego w oparciu o najnowsze zaplecze diagnostyczne szpitala i standardy leczenia neurologicznego.

W roku 2010 powstał pododdział leczenia udarów mózgu, który zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych z udarem mózgu. Leczenie i diagnostyka jest prowadzona według aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu. U każdego pacjenta wdrożony jest indywidualny program rehabilitacyjny.

W strukturach oddziału działają następujące pracownie: EEG – wykonująca badania elektroencefalograficzne mózgu dla pacjentów szpitala oraz pacjentów kierowanych przez inne podmioty lecznicze, EMG – wykonująca badania elektromiograficzne, których celem jest sprawdzenie czynności mięśni i nerwów obwodowych dla osób hospitalizowanych oraz skierowanych z innych podmiotów leczniczych.

Ponadto oddział posiada również aparat Dopplerowski służący do wykonywania badań ultrasonograficznych naczyń u pacjentów leczonych w oddziale.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Neurologii przyjmują również pacjentów od poniedziałku do piątku w  Przyszpitalnej Poradni Neurologicznej.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.