Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Lekarz zarządzający oddziałem:
lek. Henryk Hołówko - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej
+48 32 47 84 460 

Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Mirosława Borkowska 
+48 32 47 84 462 

Starsi Asystenci: 
lek. Janusz Durdziński - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Janusz Gardeła - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Jarosław Juszczyk - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lek. Paweł Klajn - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lek. Grzegorz Kremiec  - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lek. Piotr Kunicki - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Mirosław Łyszczarz - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lek. Aureliusz Pisarek - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lek. Artur Ploch - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej

Młodsi Asystenci: 

lek. Aleksandra Gruszka-Kłosek
lek. Adam Kapias
lek. Anna Lubos
lek. Piotr Morawski
 

Telefony
+48 32 47 84 461 Sekretariat
+48 32 47 84 463 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 464 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 465 Dyżurka Pielęgniarek "A"
+48 32 47 84 466 Dyżurka Pielęgniarek "B"
+48 32 47 84 467 Pracownia USG

Charakterystyka oddziału:

W oddziale rocznie wykonuje się ponad 1100 zabiegów. Największy odsetek operacji to plastyki przepuklin brzusznych, operacje dróg żółciowych metodą tradycyjną i laparoskopową, chirurgia proktologiczna oraz operacje ze wskazań nagłych, które obejmują chorych z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej oraz rozległymi urazami klatki piersiowej i brzucha. Znaczną część zabiegów stanowią operacje z zakresu chirurgii onkologicznej, głównie nowotwory jelita grubego, żołądka i gruczołu piersiowego oraz zabiegi operacyjne pacjentów ze stopą cukrzycową.

W leczeniu trudno gojących się ran w oddziale stosuje się nowoczesne opatrunki oraz prowadzi terapię podciśnieniową z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu - Renasys EZ MAX.

Nad prawidłowym odżywianiem chorych czuwa dietetyk oddziału, który udziela porad w zakresie zasad prawidłowego żywienia w danym schorzeniu także pacjentom z pozostałych oddziałów szpitala.

Oddział współpracuje z oddziałem nefrologii, gastroenterologiczno - wewnętrznym (diagnostyka endoskopowa : panendoskopia, kolonoskopia), oddziałem intensywnej terapii medycznej, pracownią tomografii komputerowej, pracownią rezonansu magnetycznego oraz pracownią histopatologiczną.

W oddziale prowadzone jest leczenie żywieniowe pacjentów drogą dojelitową i pozajelitową. Samodzielnie wykonujemy dostępy do żywienia dojelitowego metodą klasyczną i endoskopową (PEG - Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia). Żywienie parenteralne prowadzone jest drogą naczyń obwodowych i centralnych. Dostęp do żył centralnych uzyskuje się za pomocą klasycznych cewników oraz portów naczyniowych służących do długotrwałego leczenia np. chemioterapii.

Oddział posiada:

Oddział jest jednostką uprawnioną przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Personel oddziału prowadzi szkolenia dla pracowników szpitala z zakresu :

Personel pielęgniarski ma ukończone kursy kwalifikacyjne (Kurs dla pielęgniarek oddziałowych – 1 pielęgniarka, Organizacja i zarządzanie – 2 pielęgniarki, Pielęgniarstwo chirurgiczne – 4 pielęgniarki, Pielęgniarstwo epidemiologiczne – 1 pielęgniarka, Pielęgniarstwo rodzinne – 1 pielęgniarka) oraz specjalistyczne - opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową - 1 pielęgniarka.

Oddział dysponuje 44 łóżkami, podzielony jest na dwa odcinki: „ czysty” - A i septyczny – B.

W 2015 roku w oddziale hospitalizowanych było 1881 pacjentów. W ubiegłym roku poza pacjentami z województwa śląskiego w oddziale leczeni byli również pacjenci z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego oraz obywatel Niemiec.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym przyjmują również pacjentów od poniedziałku do piątku w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych:

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.