Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Neonatologiczny

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
dr n. med. Joanna Stępień - specjalista neonatolog, specjalista pediatra, cetyfikowany doradca laktacyjny (CDL)
tel. 32 47 84 580

Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Bożena Kasperkiewicz 
+48 32 47 84 591 

Starsi Asystenci: 
dr Hanna Czekaj - specjalista neonatolog
dr Magdalena Porębska - specjalista neonatolog, pediatra

Lekarze dyżurujący:
dr n. med. Anna Goleniowska-Król - specjalista neonatolog, pediatra
dr hab. n. med. Zenon Halaba - profesor nadzwyczajny, specjalista neonatolog, pediatra, chirurg dziecięcy
dr Michał Simon - specjalista neonatolog

Młodszy Asystent:
lek. Damian Stasik
lek. Anna Szytenhelm - certyfikowany doradca laktacyjny (CDL)
lek. Pola Wita - certyfikowany doradca laktacyjny (CDL)

Konsultacje kardiologiczne:
dr n. med. Jarosław Rycaj - specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy (konsultacje kardiologiczne)

Telefony
+48 32 47 84 591 Sekretariat
+48 32 47 84 590 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 574 Dyżurka Pielęgniarek

Charakterystyka oddziału:

Oddział funkcjonuje jako Ośrodek Neonatologiczny II stopnia referencyjności co oznacza, że sprawuje opiekę nad noworodkami zdrowymi oraz chorymi i urodzonymi przedwcześnie, po 32 tygodniu ciąży i z masą ciała powyżej 1250 g.
W ramach oddziału leczonych jest wiele schorzeń związanych z wcześniactwem (niewydolność oddechowa, zespół zaburzeń oddychania, wrodzone zapalenie płuc i inne) i zaburzeniami okresu adaptacji okołoporodowej(wrodzone zakażenia i żółtaczka noworodka).
Diagnostyka schorzeń okresu noworodkowego jest możliwa dzięki nowoczesnemu aparatowi USG, przewoźnemu aparatowi rentgenowskiemu oraz dobrze wyposażonemu Laboratorium Analitycznemu i Mikrobiologicznemu. Bezpośrednio w Oddziale wykonywane są badania ultrasonograficzne w zakresie jamy brzusznej, mózgowia, serca, rdzenia kręgowego oraz stawów biodrowych.
U pacjentów przeprowadzane są również konsultacje specjalistyczne: kardiologiczne, ortopedyczne, okulistyczne. Oddział Neonatologiczny współpracuje z Oddziałem Intensywnej Terapii Dzieci naszego szpitala oraz ze wszystkimi ośrodkami w regionie posiadającymi wyższy stopień referencyjności.


W codziennej pracy personel przestrzega standardu opieki okołoporodowej. Narodziny dziecka są najpiękniejszym wydarzeniem w życiu człowieka. Aby okres po narodzinach przebiegał w sposób naturalny, bezpośrednio po porodzie matka tuli nagie dziecko przez okres dwóch godzin i w tym czasie przystawia je do piersi. W trakcie pobytu dziecka w oddziale pomagamy matkom w procesie rozpoczęcia karmienia naturalnego. W oddziale zatrudnionych jest 4 certyfikowanych doradców laktacyjnych.    
Noworodek jest poddawany następującym procedurom medycznym:

  W ramach pobytu w Oddziale, u każdego noworodka przeprowadzane są badania przesiewowe:


Noworodkom zaleca się profilaktycznie podawanie i podaje się:


Informacje o stanie zdrowia dziecka udzielane są matce codziennie podczas wizyty neonatologicznej. Szczegółowych informacji dotyczących dzieci udzielają lekarze prowadzący codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 12-15. Lekarze dyżurni udzielają informacji o stanie zdrowia dzieci nowonarodzonych oraz dzieci w stanie zagrożenia życia.


Sale Intensywnej Terapii Noworodka :

Wypisy wydawane są codziennie w dni robocze, niedziele i święta w godzinach od 14 do 18.