Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Okulistyki

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
dr n.med. Paweł Stala - specjalista w dziedzinie okulistyki 
+48 32 47 84 440 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Monika Truchan - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
+48 32 47 84 442

Starsi Asystenci:
lek Karolina Grochowicz – specjalista w dziedzinie okulistyki 
dr n. med. Anna Michalska – specjalista w dziedzinie okulistyki
lek. Maria Pawlas-Plewnia - specjalista w dziedzinie okulistyki
lek. Sylwia Prajs-Langer - specjalista w dziedzinie okulistyki 
lek. Katarzyna Ryszczyk - specjalista w dziedzinie okulistyki  
lek. Przemysław Kliś - specjalista w dziedzinie okulistyki

Młodsi Asystenci: 
lek. Joanna Duda
lek. Martyna Piotrowska
lek. Patryk Hanarz
lek. Łukasz Kempys
lek. Małgorzata Czekała-Chrubasik
lek. Jakub Staniszewski
lek. Katarzyna Janecka-Mrzygłód

Telefony
+48 32 47 84 444 Sekretariat
+48 32 47 84 443 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 445 Dyżurka Pielęgniarek

Charakterystyka oddziału: 

W ramach Oddziału Okulistyki wykonuje się szeroką diagnostykę i leczenie chorób narządu wzroku, m.in.

W ramach Bloku Operacyjnego Oddział posiada salę operacyjną okulistyczną wyposażoną w aparaturę umożliwiającą wykonanie operacji techniką mikrochirurgiczną przedniego i tylnego odcinka oka. Największą cześć zabiegów stanowi usunięcie zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia (poniżej 3 mm) z zamknięciem rany gałki techniką bezszwową.

   

Oddział Okulistyki posiada gabinet diagnostyczny (ciemnię), w skład którego wchodzą:

1. Diagnostyka ultrasonograficzna (USG) Badania wykonywane są przy pomocy aparatu ECHOFTAL, który posiada w wyposażeniu 2 rodzaje głowic ultradźwiękowych 10 MHz pracujących w prezentacji A i B, umożliwia diagnostykę zmian morfologicznych struktur oka oraz dokładnych pomiarów biometrycznych. Pomiary te dają podstawy do wyliczenia siły łamiącej soczewki przy zabiegu chirurgicznym wszczepienia sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.

2. Perymetria.
W gabinecie wykonuje się badania pola widzenia metodą statyczną i kinetyczną. Do badania metodą kinetyczną używa się ręcznego perymetru Goldmanna. Do badania metodą statyczną stosuje się perymetr automatyczny PTS900. Badanie pola widzenia stosuje się w celu wykrycia i monitorowania jaskry, schorzeń neurologicznych oraz chorób zapalnych i zwyrodnieniowych dna oka.

3. OCT (optyczna koherentna tomografia). TOPCON. To najnowocześniejsza metoda badania siatkówki i nerwu wzrokowego.

Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce schorzeń takich jak:

OCT to metoda obrazowania struktur przedniego odcinka oka (rogówki, kąta przesączania, komory przedniej, soczewki oraz tęczówek).

5. Autokeratorefraktometr - urządzenie do komputerowego badania układu optycznego oka i oceny wielkości i rodzaju wady refrakcji wraz z oceną i pomiarem krzywizn rogówki.

6. Mikroskop spekularny. Aparat do oceny warstwy komórek śródbłonka rogówki. Ocenia ilość i morfologię komórek śródbłonka oraz grubość rogówki.

W ramach oddziału funkcjonuje pracownia laserowa z argonowym laserem zielonym o długości fali 532 nm zintegrowanym z lampą szczelinową.

7. Laser YAG, który służy do wykonywania KAPSULOTOMII TYLNEJ - usuwanie tzw. wtórnej zaćmy pooperacyjnej (P.C.O.) za pomocą wycięcia okienka w zmętniałej tylnej torebce soczewki

8. Laser SLT.

Wskazaniami do laseroterapii są:

9. Tonometr - badanie wykonuje się celem pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezdotykową.

10. Angiografia fluorosceinowa - badanie, w którym podaje się dożylnie kontrast i ocenia jego przepływ przez naczynia siatkówki.

Lekarz Zarządzający Oddziałem Okulistyki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i Zaćmy. Ponadto, jest autorem i współautorem pięciu opublikowanych prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz autorem i współautorem szesnastu prac poglądowych wygłoszonych na konferencjach i zjazdach naukowych w Polsce i zagranicą.

Lekarze Oddziału Okulistyki udzielają porad zdrowotnych od poniedziałku do piątku w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.