Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Otolaryngologii

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
dr n.med. Marek Wróbel - specjalista w dziedzinie otolaryngologii 
+48 32 47 84 410 

Dr Marek Wróbel jest autorem i współautorem następujących prac naukowych: 

Zgłoszenia wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego: 

Prace naukowe zespołowe: 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Dorota Kłopotek -  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intenstynej opieki
+48 32 47 84 412 

Sekretariat:
+48 32 47 84 411

Lekarze: 
lek. Renata Banaś-Samson - specjalista w dziedzinie otolaryngologii
lek. Martyna Dubrawska - specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Joanna Szkatuła - rezydent w trakcie specjalizacji
lek. Maciej Orzeł - rezydent w trakkcie specjalizacji
 

Telefony
+48 32 47 84 411 Sekretariat
+48 32 47 84 413 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 414 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 418 Pracownia Audiometryczna
+48 32 47 84 419 Poradnia Otolaryngologiczna

Charakterystyka oddziału: 

Oddział Otolaryngologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń uszu, nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani, ślinianek, przełyku i szyi.

W oddziale wykonywane są następujące zabiegi operacyjne: 

Powyższe zabiegi wykonywane są przy użyciu wysokospecjalistycznego sprzętu, m.in.: 

W oddziale istnieje możliwość wysokospecjalistycznej diagnostyki pacjentów korzystając z pracowni USG z możliwością wykonywania badań dopplerowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, histopatologicznej pracowni diagnostycznej z możliwością wykonywania doraźnych badań śródoperacyjnych.

Oddział Otolaryngologii współpracuje z Poradnią Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, działającą na terenie szpitala. W ramach tej współpracy prowadzone jest leczenie urazów części twarzowej czaszki oraz wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Lekarze pracujący w oddziale zdobywali doświadczenie w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych. Regularnie uczestniczą w Sympozjach i Zjazdach organizowanych przez Śląsko – Opolskie, a także Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi.

Prace wygłoszone na zebraniach szkoleniowych Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi:

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Otolaryngologii przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w  Przyszpitalnej Poradni Otolaryngologicznej.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.