Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
lek. med. Henryk Sobocik - specjalista w dziedzinie kardiologii
+48 32 47 84 390 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Bogumiła Krzysztoporska
+48 32 47 84 392 

Starsi Asystenci:
lek. med. dr n. med. Grzegorz Mencel- specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. med. dr n. med. Andrzej Muras- specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii oraz angiologii
lek. Grażyna Adamek - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Urszula Winiarska-Waluś - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych  oraz specjalista w dziedzinie kardiologii
dr n.med. Maria Lizak – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii  
lek. Maciej Walas - specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Łukasz Otremba – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Młodsi Asystenci:
lek. Marta Wierzgoń
lek. Katarzyna Woźniak-Kopiec
lek. Jakub Nawrocki
 

Telefony
+48 32 47 84 393 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 394 OINK
+48 32 47 84 395 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 396 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 391 Sekretariat Oddziału
+48 32 47 84 391 Koordynator KOS-zawał
+48 32 47 84 326 Pracownia Holterowska

Charakterystyka oddziału:

Oddział Kardiologiczno – Wewnętrzny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo – naczyniowych oraz chorób z zakresu medycyny wewnętrznej. Jako oddział o profilu kardiologicznym dysponuje możliwością pełnej diagnostyki nieinwazyjnej układu krążenia. Oddział dysponuje 6 stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego z możliwością ciągłego monitorowania podstawowych parametrów czynności życiowych pacjentów z ostrymi schorzeniami kardiologicznymi.

Oddział posiada:

Program KOS-zawał


Jest to bezpłatny program kompleksowej opieki po zawale serca. Wszystkie działania  obejmujące roczne wsparcie osoby, która przeszła zawał serca są organizowane i nadzorowane przez Koordynatora KOS-Zawał. W ramach programu pacjent ma zagwarantowane następujące świadczenia:

Celem tych działań jest ułatwienie Pacjentom po zakończeniu hospitalizacji skorzystania z wizyty ambulatoryjnej u kardiologa, przyśpieszenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej, monitorowanie efektów opieki oraz zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości.

Kontakt do Koordynatora KOS-zawał:
Malwina Kordylewicz
+48 32 47 84 391
mkordylewicz@wss2.pl

Oddział wyposażony jest w sprzęt:

Bieżnia do badań wysiłkowych
Aparat UKG

Oddział współpracuje z:

Oddział posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Personel pielęgniarski ma ukończone kursy kwalifikacyjne (Kurs dla pielęgniarek oddziałowych – 1 pielęgniarka, mgr pielęgniarstwa - 1 pielęgniarka, licencja pielęgniarstwa - 4 pielęgniarki, specjalizacja z pielęgniarstwa kardiologicznego - 1 pielęgniarka, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa kardiologicznego - 2 pielęgniarki, pielęgniarstwo rodzinne - 4 pielęgniarki, specjalizacja z pielęgniarstwa internistycznego w trakcie nauki - 7 pielęgniarek

W oddziale przyjmowanych jest średnio 2350 pacjentów na rok. W ubiegłym roku poza pacjentami z Województwa Śląskiego, w oddziale hospitalizowani byli również mieszkańcy województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz obywatele Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Kardiologiczno - Wewnętrznym przyjmują również pacjentów w Przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej.

 

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.