Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny

p.o. Lekarza Zarządzającego Oddziałem:
lek. Aleksandra Krzyżowska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii

+48 32 47 84 380 

Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Henryka Lodwich 
+48 32 47 84 382 

Starsi Asystenci: 
dr n. med. Wiesław Folwarczny - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Mrzygłód-Huras - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, endoskopistka
lek. Mikołaj Pietrzak - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Asystent: 
lek. Zbigniew Kuczera - I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych 

Młodszy Asystent:
lek. Barbara Sosna

 

Telefony
+48 32 47 84 383 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 385 Dyżurka Pielęgniarek - A
+48 32 47 84 386 Dyżurka Pielęgniarek - B
+48 32 47 84 381 Sekretariat Oddziału
+48 32 47 84 388 Pracownia Endoskopowa

Charakterystyka oddziału:
W oddziale leczeni są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami w zakresie chorób wewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na choroby gastrologiczne, dotyczące m.in. chorób wątroby, trzustki, żołądka, jelita grubego. 

Oddział Gastrologiczno – Wewnętrzny posiada: 

Aparat USG Videogastroskop Videokolonoskop Automatyczna myjnia INNOVA-3 do mycia i dezynfekcji endoskopów

 

Średnio w roku w Oddziale Gastrologiczno- Wewnętrznym hospitalizowanych jest 2100 pacjentów, większość stanowią mieszkańcy województwa śląskiego. W ubiegłym roku w oddziale hospitalizowani byli również mieszkańcy województw: dolnośląskiego, kujawsko- pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego, zachodnio – pomorskiego oraz obywatele Niemiec i Australii.

Pacjenci korzystający z usług medycznych Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego, są objęci kompleksową opieką w zakresie chorób wewnętrznych, czuwa nad nimi wysoko wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska. Oddział posiada również uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Personel pielęgniarski posiada ukończone następujące kursy:
1. Kurs specjalistyczny Resuscytacji Krążeniowo-oddechowej (RKO) - 5 pielęgniarek,
2. Kurs specjalistyczny Szczepienia Ochronne - 2 pielęgniarki,
3. Kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG - 22 pielęgniarki,
4. Kurs specjalistyczny Endoskopowy - 4 pielęgniarki,
5. Kurs specjalistyczny Edukatora w cukrzycy - 3 pielęgniarki,
6. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarki rodzinnej - 14 pielęgniarek,
7. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarki epidemiologicznej - 1 pielęgniarka,
8. Kurs kwalifikacyjny Organizacji i Zarzadzania w Służbie Zdrowia - 2 pielęgniarki
9. Kurs informatyczny - 2 pielęgniarki.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Gastrologiczno - Wewnętrznym przyjmują również pacjentów w  Przyszpitalnej Poradni Gastrologicznej. 

Oddział doposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przekazany przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.