Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny / Stacja Dializ

 

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
lek. Marzena Żelaźnicka-Wilk 
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
oraz specjalista w dziedzinie nefrologii
+48 32 47 84 565

Pielęgniarka Oddziałowa:
Barbara Dębska 
+48 32 47 84 352

Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ:
mgr Anna Kurek 
+48 32 47 84 351

Starsi Asystenci:
lek. Robert Gładysz - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Jarosław Siembieda - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Monika Trybuś-Pelczar - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Młodsi Asystenci:
lek. Anna Faba
lek. Klaudia Morawska 
lek. Joanna Nosalik

Telefony
+48 32 47 84 350 Sekretariat
+48 32 47 84 353 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 355 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 357 Ośrodek Dializ Pozaustrojowych

Charakterystyka oddziału: 

W ramach Oddziału Nefrologiczno – Wewnętrznego diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń nerek. W oddziale leczone są również choroby zapalne tkanki łącznej, prowadzone jest leczenie żywieniowe pacjentów drogą jelitową i pozajelitową oraz żywienie parenteralne prowadzone drogą naczyń obwodowych i centralnych.

Oddział posiada w swojej strukturze dwunastostanowiskową Stację Dializ. Pierwszy zabieg hemodializy w tutejszym ośrodku wykonano w lipcu 1977 r. , obecnie prowadzone są zabiegi hemodializy w przewlekłej i ostrej niewydolności nerek.

W ramach swojej działalności Oddział Nefrologiczno – Wewnętrzny świadczy następujące usługi:

Ponadto oddział posiada salę zabiegową, aparat EKG typ M – Trace, aparat do monitorowania 24h ciśnienia krwi firmy Aspel, 4 kardiomonitory, 9 pomp infuzyjnych, 6 pulsoksymetrów, 3 ssaki przenośne SU – 2/M. Lekarze pracujący w oddziale udzielają konsultacji nefrologicznych i reumatologicznych pacjentom wszystkich oddziałów tutejszego szpitala. Oddział pełni ostry dyżur internistyczny. Personel Oddziału Nefrologiczno – Wewnętrznego stale doskonali swoje umiejętności w ramach kursów i konferencji zarówno w kraju jak i za granicą oraz uczestniczy w pracach towarzystw naukowych. Ponadto oddział jest jednostką uprawnioną przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Oddział współpracuje z:


Stacja Dializ:

Stacja Dializ rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1977 roku i był to jeden z trzech pierwszych ośrodków dializoterapii działających na Śląsku.

W 2014 roku przeprowadzono gruntowny remont Stacji Dializ z wymianą całego sprzetu. Zainstalowano również jeden z najlepszych w Polsce uzdatniaczy wody, co pozwala zaopefrować pacjentom ultraczysta wodę do dializ i wyprowadzać wysokoprzepływowe dializatory.

Obecnie prowadzone są zabiegi hemodializy w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek.

Stacja Dializ ściśle współpracuje z ościennymi Ośrodkami Hemodializ, Katedra i Kliniką Nefrologii, Transplatologii i Chorób Wewnetrznych w Katowicach i Oddziałem Chirurgii Ogólnej w Siemianowicach Śląskich w zakresie zakładania przetok tętniczo-żylnych.

Pacjenci dializowani sa również kwalifikowani, o ile jest to mozliwe klinicznie, do przeszczepienia nerki.

Chorzy dializowani i po przeszcepieniu nerki działają w Stowarzyszeniu Nephros.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.