Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
dr n. med. Jarosław Mamak - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
+48 32 47 84 340

Publikacje lekarza zarządzającego oddziałem:
"Przetoczenia koncentratów krwinek czerwonych, a częstość zakażeń w oddziale intensywnej terapii”. Mamak Jarosław, Krawczyk Lech; Anestezjologia Intensywna Terapia 2011; 43; 220 – 224 
"Zastosowanie tracheotomii przezskórnej w trybie pilnym u chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa”. Mamak Jarosław; Medycyna intensywna i ratunkowa 2007:4:27 – 34 
„Ocena wartości prognostycznej skali SAPS II na oddziale intensywnej terapii”. Mamak Jarosław, Krawczyk Lech; Medycyna intensywna i ratunkowa 2007; 2: 65 – 72 
„Mormotermia czy hipotermia – jako temperatura ciała u chorych z urazami czaszkowo – mózgowymi ?” Mamak Jarosław, Krawczyk Lech; Medycyna Intensywna i Ratunkowa 2006; 9: 327 – 332

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Małgorzata Butanowicz - specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
+48 32 47 84 342

Starsi Asystenci:

lek. Zuzanna Bajer-Mańka - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Łukasz Bal - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Joanna Enderle - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 
lek. Roma Konieczna-Faruga - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych 
lek. Radosław Kula - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Ilona Mamak - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Tomasz Mańka - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Marian Migas - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Radosław Poniewierka - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Tomasz Popiołek - - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Andrzej Ryszczyk - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych 
lek. Stanisław Szuster - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marek Zmełty - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marta Pilarek - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Młodsi Asystenci:
lek. Karolina Gruszka 
lek. Maciej Pyka
lek. Małgorzata Szyndler-Palus
lek. Beata Trawińska

Telefony
+48 32 47 84 341 Sekretariat
+48 32 47 84 346 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 345 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 218 FAX

Charakterystyka oddziału: 

Oddział posiada 12 stanowisk intensywnej terapii dorosłych z możliwością sztucznej wentylacji i monitorowania czynności życiowych metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi. Możliwe jest prowadzenie przyłóżkowej ciągłej terapii nerkozastępczej i plazmaferazy leczniczej. Oddział jest jednostką o charakterze wieloprofilowym - najczęściej prowadzone jest leczenie pacjentów z ciężkimi schorzeniami neurochirurgicznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, z urazami wielomiejscowymi i sepsą. 

Oddział zlokalizowany jest na parterze w bezpośredniej bliskości Izby Przyjęć i Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zapewniony jest szybki i łatwy dostęp do Bloku Operacyjnego i Stacji Dializ Pozaustrojowych. Personel oddziału prowadzi znieczulenia na Bloku Operacyjnym – 6 stanowisk, w salach zabiegowych – 2 stanowiska i na sali do cięć cesarskich. Prowadzi znieczulenia do zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, laryngologii, chirurgii szczękowej, urologii, ginekologii, położnictwa, okulistyki i do procedur diagnostycznych. 

Odwiedzający pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mają do wyboru godziny od 13:00 – 13:45 i od 18:00-18:55. Odwiedziny chorych możliwe są wyłącznie przez najbliższą rodzinę chorego. Na sali chorych mogą przebywać jednocześnie 2 osoby odwiedzającego chorego. 

Oddział jest jednostką uprawnioną przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Personel oddziału prowadzi cyklicznie szkolenia dla pracowników szpitala. 

Personel pielęgniarski ma ukończone kursy kwalifikacyjne (Opieka długoterminowa – 2 pielęgniarki, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka – 44 pielęgniarki, Pielęgniarstwo operacyjne – 1 pielęgniarka, Pielęgniarstwo psychiatryczne – 1 pielęgniarka, Pielęgniarstwo rodzinne – 4 pielęgniarki) oraz specjalizacje ( Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej – 7 pielęgniarek). 

W 2015 roku w oddziale hospitalizowanych było około 298 pacjentów. W ubiegłym roku poza pacjentami z województwa śląskiego w oddziale leczeni byli również pacjenci w województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii doposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przekazany przez Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju, Firmę Baxter oraz Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 

Lekarze oddziału przeprowadzają także kwalifikacje do znieczuleń w ramach Poradni Anestezjologicznej.

Do Poradni Anestezjologicznej obowiązują zapisy, które należy zgłaszać min. na 2 tygodnie przed zabiegiem: telefonicznie pod nr 32/ 47 84 341 osobiście w sekretariacie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Pacjent zgłaszający się do Poradni Anestezjologicznej powinien zabrać ze sobą: aktualne wyniki badań, dokumentację medyczną z pobytów w szpitalu (jeśli był leczony), wykaz leków pobieranych na stałe (jeśli zażywa), okulary do czytania.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.