Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
O szpitalu

Misja Gwatemala

 Misja Gwatemala 2013 - prezentacja w formacie pdf... 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju objął patronatem Misję medyczną do Gwatemali. Uczestnikiem misji, a zarazem pracownikiem szpitala jest lek. Tomasz Pohaba – lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii, zatrudniony na Oddziale Urologii w związku z trwającą edukacją w ramach specjalizacji w dziedzinie urologii.

Nasz pracownik w połowie października 2013 roku udaje się do szpitala La Tinga w rejonie Chulac w Gwatemali, gdzie w miarę możliwości technicznych oraz zaopatrzenia będzie wykonywać operacje z zakresu urologii i uroginekoloonologi.

Misja zastała objęta patronatem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju oraz Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna.

Kilka słów nt. Gwatemali.

W Gwatemali ponad połowa ludności żyje w biedzie, a aż ponad 15 % w skrajnej biedzie. 74,8 % najbiedniejszej ludności Gwatemali to rdzenni mieszkańcy tego państwa. Dominują oni w regionie Chulac, gdzie będzie pracować lekarz WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju Tomasz Pohaba. W regionie tym więcej niż 70 % kobiet rodzi w domu i często nawet nie były konsultowane ginekologiczne, ani urologicznie. Z powodu braku wykwalifikowanej opieki położnej powikłania okołoporodowe kończą się urazami lub zgonem dzieci, a także matek. Młody wiek kobiet, które rodzą pierwsze dzieci, wielodzietność, brak świadomości na temat planowania rodziny są czynnikami, które prowadzą do licznych powikłań okołoporodowych. Występuje ponad 4 % śmiertelność okołoporodowa. Brak możliwości podstawowej diagnostyki i leczenia urologicznego przyczynia się do bardzo dużego odsetka zgonów z tego powodu. Mamy nadzieję, iż poprzez pracę m. in. pracownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju Tomasza Pohaby w/w statystyka ulegnie poprawie.

Mieszkańcy Gwatemali cierpną także z powodu ograniczonej diagnostyki onkologicznej i braku możliwości leczniczych (około 50 % zgonów w przebiegu chorób onkologicznych wg WHO). Zespół osób uczestniczących w misji jest przygotowany do prowadzenia leczenia operacyjnego skomplikowanych przypadków onkologicznych, uroginekologicznych, jak i urologicznych. Przez prowadzenie rehabilitacji pooperacyjnej zespół zamierza przyśpieszyć powrót pacjentek do zdrowia i rodzinnych obowiązków.

Dyrekcja Szpitala wyraża słowa uznania dla trudu i działalności charytatywnej lekarza Tomasza Pohaby i życzy powodzenia w niesieniu pomocy medycznej mieszkańcom Gwatemali.


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057