Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
O szpitalu

Nasi pracownicy w czasie wolnym

Odznaki honorowe "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" zasłużonym pracownikom naszego szpitala lek. Grażynie Adamek i Marioli Antończyk wręczył w imieniu Ministra Zdrowia Marian Trepka II Wicewojewoda Śląski. Prestiżowe odznaczenia przekazano podczas uroczystości, która odbyła się w Westbulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Panie zapytane jakie odczucia towarzyszyły im podczas odbierania tak ważnego odznaczenia wskazały że czują się wyróżnione i docenione zawodowo, co daje im niezmierną satysfakcję z wykonywanej pracy.
    Wyróżnionym pracownikom składamy serdeczne gratulacje i cieszymy się wraz z nimi z faktu otrzymania wyróżnień. Celem przybliżenia czym obie Panie zajmują się na co dzień w życiu zawodowym i poza nim, przytaczamy kilka słów na temat ich pracy i zaangażowania w niesieniu pomocy pacjentom.  

Doktor Grażyna Adamek oprócz pracy w szpitalu, którą rozpoczęła w 2002 roku na Oddziale Kardiologiczno – Wewnętrznym, udzielała się jako wolontariusz Domowego Hospicjum
w Jastrzębiu – Zdroju. Leczyła, pomagała, towarzyszyła pacjentom i ich rodzinom w ciężkim czasie chorowania i odchodzenia. Od 2011 roku wolontariuszka Śląskiej Misji Medycznej do Paragwaju, której patronuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. Do Paragwaju wyjeżdżała 5 – krotnie na misje, pracując jako lekarz wśród Indian Guarani i najbiedniejszej ludności paragwajskiej. Przeniosła na paragwajski grunt osiągnięcia Polskiej Ochrony Zdrowia.
W miarę ograniczonych możliwości stosowała techniki diagnostyczne sprawdzone i powszechnie stosowane w naszych placówkach ochrony zdrowia. Przekraczała granice, a właściwie nie uznaje żadnych granic w niesieniu pomocy. Dla Grażyny Adamek Pacjent to człowiek bez względu
na kolor skóry, wyznanie, sposób bycia.

Pani Mariola Antończyk jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju Specjalistką do spraw epidemiologii i higieny w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
W 2005 roku ukończyła specjalizację w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego i jako Pielęgniarka Epidemiologiczna brała bezpośredni udział w opracowywaniu ogniska legionellozy. Jak się później okazało, pierwszego w Polsce przypadku ogniska związanego ze środowiskiem szpitalnym. Jest prekursorką w opracowaniu narzędzi do walki z ogniskiem legionellozy w szpitalu.
Uczestniczy w wielu konferencjach prowadząc wykłady w zakresie ognisk epidemiologicznych legionellozy  m. in. konferencji pt. „Bezpieczna woda w szpitalu – zakażenia szpitalne wywołane przez pałeczki Legionella” organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie wraz z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc.  Pani Mariola Antończyk posiada ogromną wiedzę i doświadczenie związane z tematyką legionellozy, z którego korzysta wiele ośrodków z całej Polski prosząc Ją o wytyczne i wskazówki merytoryczne dotyczące legionellozy.


 


lek. HANNA MARIA ZAJĄCZKIEWICZ – sopran
Jej pasją jest medycyna i śpiew i stara się łączyć obie miłości …

Wśród pracowników Szpitala znajdują się niezwykle utalentowane osoby. Do takiej ciekawej osobowości z pewnością można zaliczyć Hannę Marię Zajączkiewicz, która od maja bieżącego roku jest rezydentem Oddziału Otolaryngologii w Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Przygodę ze śpiewem rozpoczęła w 2001 roku w Chórze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej, która jako dyrygent i pedagog miała największy wpływ na rozwój muzyczny w jej kolejnych latach.

Przez 5 lat pełniła funkcję prezesa Chóru UMB – organizowała wówczas wiele wyjazdów na prestiżowe międzynarodowe konkursy chóralne w kraju i zagranicą.

W 2006 podjęła studia na Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w klasie śpiewu solowego prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz. Studiowała również śpiew solowy w Conservatorio Statale di Musica "E.F. Dall'Abaco" w Veronie (Włochy) w klasie prof. Marii Sokolińskiej-Noto.

W roku 2011 ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana. Aktualnie jest pod opieką wokalną prof. Izabeli Kłosińskiej- solistki Opery Narodowej.

Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych artystów m. in. prof. J. Rappe, prof. A.L. Mroza, prof. Izabelę Kłosińską, prof. Bożenę Harasimowicz, prof. M. Sokolińską-Noto.

Prowadzi ożywioną działalność koncertową. Ma w swoim dorobku liczne koncerty zarówno pieśniarskie, oratoryjno-kantatowe, jak i operowe. Wykonywała partie solowe w dziełach A.Vivaldi "Magnificat" J.M.Haydn “Missa Sti Aloysii, J. Haydn „Msza- G-dur”, F. Schubert „Messe B-dur”, S. Moniuszko “ Msza a-moll, Des-dur, Es-dur, J. Rutter:„ Gloria, Magnificat „Requiem”, A. Ramírez „Navidad Nuestra”, „Misa Criolla”.

Śpiewała partie solowe w operach: S. Moniuszko – Flis, H. Purcell – Dido and Aeneas oraz W.A. Mozart – Wesele Figara. Brała udział w festiwalach i cyklach muzycznych m. in. „Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki”, „Moniuszkowski Festiwal Podlasia”, Festiwal „Ave Maria” w Czeladzi, „Bel Canto” w Nałęczowie, Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, “Chopin e Schumann-Maratone, „Concerto Polacco”(Włochy).

Jest laureatką konkursów wokalnych w kraju i zagranicą m. in. w 2007 otrzymała Wyróżnienie w Moniuszkowskim Konkursie Wokalnym „Pieśń wieczorna”, w 2010 – I nagrodę oraz „Nagrodę za Osobowość Sceniczną” w Regionalnym Konkursie Wokalnym Hetmanowej Izabeli Branickiej w Białymstoku, w 2011 – II miejsce podczas Międzynarodowego Konkursu Giovani Musicisti „Antonio Salieri” w Legnago (Włochy),w kwietniu 2012 II miejsce na 22° Międzynarodowym Konkursie Giovani Musicisti "Città di Barletta" (Włochy). We wrześniu 2013 r. otrzymała Nagrodę Specjalną za Najlepszą Interpretacje Muzyki Sakralnej podczas Międzynarodowego Konkursu Musica Sacra "Beata Paola Montaldi „ (Mantova- Włochy) oraz wyróżnienie na International Festival Bel Canto –Nałęczów 2013. W bieżącym roku podczas Australian Concerto and Vocal Competition 2014 zdobyła II miejsce.

W bieżącym roku otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla „ MŁODYCH TWÓRCÓW” na realizację projektu „liryka wokalna polskich kompozytorów współczesnych”.

Do tego roku prowadziła klasę śpiewu w Państwowym Studium Wokalno-Aktorskim "Szkoła Talentów" w Białymstoku (jej studentka Ewa Łobaczewska w marcu br.- śpiewała główną rolę Marii w musicalu „Dźwięki Muzyki” w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, a w październiku br. zagra rolę Emmy w musicalu „Jakylly & Hyde” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu). Prowadzi również zajęcia z zakresu emisji głosu na Wydziale Instrumentalno- Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Jest również absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2007). Od samego początku studiów medycznych jej pasją była otolaryngologia. Od II roku studiów działała w Kole Naukowym przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej UMB. W czasie studiów była autorką prac z zakresu: Częstości występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych, za które otrzymała wiele nagród i wyróżnień:

National onference of Young Doctors, Warszawa 2005,“Tympanometric screening in preschool children in winter of 2003/2004”-PRACA NAGRODZONA WYROŻNIENIEM;

XXXVIII National Scientific Session of Students’ Scientific Society, Pomeranian Medical University, Szczecin 2005, “Prevalence of exudative otitis media in preschool children in autumn and winter”. PRACA NAGRODZONA WYROŻNIENIEM,Nagrodą Prorektora ds. Nauki PAM ,Nagrodą Zarzadu STN);

II Międzynarodowa Konferencja Studentów medycyny i młodych lekarzy Białystok 2006 „Częstość występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych w okresie jesiennym, zimowym, wiosennym i letnim” PRACA NAGRODZONA WYROŻNIENIEM;

II Międzynarodowa Konferencja Studentów medycyny i młodych lekarzy Katowicach 2007, „Częstość występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych” PRACA NAGRODZONA I MIEJSCEM W SESJI PEDIATRYCZNEJ.

W 2013 roku ukończyła Studia Doktoranckie przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego UDSK w Białymstoku. W trakcie studiów doktoranckich otrzymała stypendium naukowe dla doktorantów i młodych doktorów w ramach projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

Jest autorką i współautorką kilku prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych.

Zajączkiewicz H., Ocena częstości występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych, Otolaryngologia Pol 2010, 9(1):25-29 (punkty MNiSW 10 pkt.)

Hassmann-Poznańska E., Goździewski A., Piszcz M., Zajączkiewicz H., Skotnicka B., Wpływ zmian strukturalnych błony bębenkowej na wyniki audiometrii impedancyjnej i tonalnej w rozszerzonym zakresie częstości, Otolaryngologia Pol 2010;64 (5): 307-312 (Punkty MNiSW  9 pkt.)

Lukaszuk B, Bialuk I, Górski J, Zajączkiewicz H, Winnicka MM, Chabowski A. A Single Bout of Exercise Increases the Expression of Glucose but not Fatty Acid Transporters in Skeletal Muscle of IL-6 KO Mice, Lipids. 2012 Aug;47(8):763-72. Epub 2012 May 24. (punkty MNiSW pkt 25.)

Hassmann-Poznańska E1, Taranta A, Bialuk I, Poznańska M, Zajączkiewicz H, Winnicka MM.Analysis of gene expression_ profiles in tympanic membrane following perforation using PCR Array in rats-preliminary investigation., Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 (punkty MNiSW 20 pkt.)

Hanna Zajączkiewicz, Elżbieta Hassmann-Poznańska, Bożena Skotnicka, Lech Chyczewski, Joanna Reszeć, Maria Małgorzata Winnicka, Proces gojenia perforacji błon bębenkowych u szczurów,Otolaryngologia Pol 2014; 68 (5) (punkty MNiSW 10 pkt.)

Konferencja XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej w Bydgoszczy, 28-30 maja 2009 r. Tympanoplastyka z interpozycją kowadełka u dzieci – sesja plakatowa Częstość występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych (prezentacja ustna)

I Ogólnopolski Zjazd Szkoleniowy "Otologia 2011", Poznań: 20-22 października 2011 r. Procesy gojenia się błon bębenkowych po myringotomii laserowej u szczurów (prezentacja ustna)

VII Konferencji Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Wrocław 2012„Następstwa wysiękowego zapalenia ucha środkowego ”- prezentacja ustna.

46 Zjeźd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,   Bydgoszczy 2014Proces gojenia perforacji błon bębenkowych u szczurów The healing process of tympanic membrane perforations in rats  (sesja plakatowa)

17 czerwca 2013 roku obroniła tytuł Doktora Nauk Medycznych głosząc pracę pt: Ocena procesu gojenia perforacji błon bębenkowych, której promotorem była prof. dr hab. Elżbieta Hassmann- Poznańska.

 


Ks. Wojciech Grzesiak - człowiek roku 2012

Ks. Wojciech Grzesiak kapelan pełniący posługę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju od 2008 roku, organizator oraz uczestnik misji Paragwaj, archidiecezjalny duszpasterz chorych i duszpasterz Służby Zdrowia dwóch dekanatów z Jastrzębia - Zdroju zdobył tytuł CZŁOWIEKA ROKU 2012 MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ w plebiscycie Dziennika Zachodniego i portalu naszemiasto.pl. 


śp. dr n. med. Henryk Koziak

Pan dr n. med. Henryk Koziak ur. 08.12.1935 r. posiadał tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii. W latach 1977 – 2001 zajmował stanowisko Ordynatora Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ równocześnie pełniąc (dwa razy po trzy lata) funkcję Naczelnego Lekarza Szpitala. Przez cały okres swojej pracy zawodowej dał się poznać jako ceniony specjalista, posiadający imponującą wiedzę fachową, którą stale pogłębiał poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i sympozjach. Aktywnie uczestniczył w procesie kształcenia młodych lekarzy. Był kierownikiem specjalizacji, nadzorował rozwój sowich następców przekazując im całą wiedzę i doświadczenie zawodowe, nie zapominając o tym co najważniejsze tj. o tym, że pacjent jest najważniejszym podmiotem zainteresowania personelu. Pokazał podległym pracownikom jak należy zachowywać się w obliczu cierpienia i śmierci, uczył pomagać innym i sam pomagał – bezinteresownie przez wiele lat działając w Hospicjum Domowym im. Księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Jastrzębiu – Zdroju. Tworzył Oddział od podstaw. Wykazywał duże umiejętności organizacyjne. Zapewniał najlepsze warunki powrotu do zdrowia górnikom i ich rodzinom. 

Współuczestniczył w tworzeniu izb lekarskich, pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, jedną kadencję był zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Lekarskiej. Działał jako przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego oraz był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Przez okres siedmiu lat był Przewodniczącym Klubu Integracji Katolickiej w Jastrzębiu – Zdroju.


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057