Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Gospodarcze

Przetarg na sprzedaż mienia ruchomego z dn. 08.04.2021 - aparat USG

Ogłoszenie i  szczegółowe warunki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyniku III-go przetargu na sprzedaż używanego sprzętu medycznego i inne mienie ruchome:

Dyrektor WS Nr 2 unieważnia przetarg z uwagi na brak ofert.


Przetarg na sprzedaż mienia ruchomego z dn. 16.03.2021 - aparat USG

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyniku II-go przetargu  na sprzedaż używanego sprzętu medycznego i inne mienie ruchome:

Dyrektor WS Nr 2 unieważnia przetarg z uwagi na brak ofert.


Przetarg na sprzedaż mienia ruchomego z dn. 19.02.2021 - aparat USG

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Al. Jana Pawła II 7

ogłasza III – ci pisemny nieograniczony przetarg na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO i inne mienie ruchome

Nr DAG.8.83.1.3.20

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno -Gospodarczym w dni robocze w godzinach od 7 ³º do 14 ºº oraz na stronie internetowej WSS Nr 2 : www.wss2.pl

PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY

Lp.

Nr

inwentarzowy

NAZWA

Rok

produkcji

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

1/802/2257

Aparat USG SSA-680 A Xario XG nr 99J11245227 z wyposażeniem Toschiba

2011

500,00 zł

50,00 zł

2.

1/802/1651

Aparat do znieczulania Drager Fabius GS nr 10919

2002

575,00 zł

58,00 zł

3.

1/579/1251

Sterylizator parowy DS

1991

750,00 zł

75,00 zł

4.

1/579/1252

Sterylizator parowy DS

1991

750,00 zł

75,00 zł

5.

1/661/1276

Komora dezynfekcyjna AKD 41

1991

1 848,00 zł

185,00 zł

6.

1/661/1275

Magiel Spencer

1991

1 250,00 zł

125,00 zł

7.

1/802/1853

Aparat USG General Electric Vivid4 nr 10846

2005

1 650,00 zł

165,00 zł

8.

1/802/2843

Przyrząd do ćwiczeń Atlas

1986

163,00 zł

16,00 zł

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju do dnia 30.04.2020r , do godz.10 ³º zgodnie z podanym wzorem , w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie: Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie- Zdrój

„Przetarg na Sprzedaż Sprzętu” Nr DAG.8.83.1.3.20

Nie otwierać przed dniem 30.04.2020r. przed godz.11°º

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto GETIN NOBLE BANK S.A. nr konta : 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala XI p. pokój 30 w dniu 30.04.2020 r przed godz.11°º

Kontakt w sprawie: tel. 32 47 84 209 , wizji lokalnej tel. 032 47 84 220 lub 691 110 616 w godz . 7 ³º-14 ºº w dni robocze.

Wzór oferty ,oświadczeń i umowy do pobrania w załącznikach.

Warunki konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyniki konkursu...


INFORMACJA O WYNIKU II – go PRZETARGU Nr DAG.8.83.2.20 na:   SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO i inne mienie ruchome
                                                         
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że
unieważnia przetarg  z uwagi na brak ofert.
Do dnia 20.03.2020 r. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  nie wpłynęła żadna oferta.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Al. Jana Pawła II 7

                                                ogłasza II – gi pisemny nieograniczony przetarg na :

             SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO i inne mienie ruchome

                                                              Nr DAG.8.83.1.2.20

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno -Gospodarczym w dni robocze w godzinach od 7 ³º do 14 ºº oraz na  stronie internetowej WSS Nr 2 : www.wss2.pl

 

PRZEDMIOTY  SPRZEDAŻY

Lp.

Nr

inwentarzowy

  NAZWA

Rok

produkcji

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

1/802/2257

Aparat USG SSA-680 A Xario XG  nr 99J11245227            z wyposażeniem Toschiba

    2011

  1 000,00 zł

 100,00 zł

2.

1/802/1651

Aparat do znieczulania Drager Fabius GS nr 10919

2002

1 150,00 zł

115,00 zł

3.

1/579/1251

Sterylizator parowy DS

1991

1 500,00 zł

150,00 zł

4.

1/579/1252

Sterylizator parowy DS

1991

1 500,00 zł

150,00 zł

5.

1/661/1276

Komora dezynfekcyjna AKD 41

1991

3 696,00 zł

370,00 zł

6.

1/661/1275

Magiel Spencer

1991

2 500,00 zł

250,00 zł

7.

1/802/1853

Aparat USG General Electric Vivid4 nr 10846

2005

3 300,00 zł

330,00 zł

  8.

1/802/2843

Przyrząd do ćwiczeń Atlas

1986

   325,00 zł

  33,00 zł

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju do dnia 20.03.2020r , do godz.10 ³º zgodnie z podanym wzorem , w zaklejonej  kopercie, opisanej na tylnej stronie:  Nazwą Oferenta i adresem siedziby,     przednia strona koperty:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie- Zdrój

„Przetarg na Sprzedaż Sprzętu”  Nr DAG.8.83.1.2.20

Nie otwierać przed dniem 20.03.2020r. przed godz.11°º

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto GETIN NOBLE BANK S.A. nr konta : 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala XI p. pokój 30 w dniu 20.03.2020r przed godz.11°º

Kontakt w sprawie:  tel. 32 47 84 209 ,  wizji lokalnej  tel. 032 47  84 220 lub 691 110 616     w godz . 7 ³º-14 ºº w dni robocze.

Wzór oferty ,oświadczeń i umowy do pobrania w załącznikach.

 

Szczegółowe warunki konkursu...

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Nr DAG.8.83.1.20

            na:   SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO i inne mienie ruchome

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że

unieważnia przetarg  z uwagi na brak ofert.

Do dnia 28.02.2020 r. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju nie wpłynęła żadna oferta.