Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Gospodarcze

O G Ł O S Z E N I E
 o sprzedaży

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  Nr 2  w Jastrzębiu-Zdr. Al. Jana Pawła 7

sprzeda 23 szt używanych obrotowych krzeseł biurowych cena 1 szt 5,00 zł brutto.

Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie WSzS Nr 2 w Dziale Obsługi Technicznej pokój 31, XI p.
tel. 32 47 84 209             


O G Ł O S Z E N I E
  o sprzedaży

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  Nr 2  w Jastrzębiu-Zdr. Al. Jana Pawła 7

sprzeda 42 szt używanych obrotowych krzeseł biurowych w dobrym stanie cena 1 szt 15,00 zł brutto.

Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie WSzS Nr 2 w Dziale Obsługi Technicznej pokój 31, XI p.
tel. 32 47 84 209             


O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdr.

Al. Jana Pawła 7

sprzeda 70 szt używanych obrotowych krzeseł biurowych w dobrym stanie cena 1 szt 30,00 zł brutto.

Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie WSzS Nr 2 w Dziale Obsługi Technicznej pokój 31, XI p. tel. 32 47 84 209


OGŁOSZENIE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  Nr 2
 w Jastrzębiu - Zdroju  Al. Jana Pawła II 7

 ogłasza  konkurs ofert na : NAJEM  POMIESZCZENIA
 

PRZEDMIOT NAJMU

Ilość w m²

Cena wywoławcza

netto za 1 m²

Pomieszczenie zlokalizowane na I piętrze

ciągu komunikacyjnego części niskiej budynku

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

przy Alei Jana Pawła II 7 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

73,82

 

 

55,08 złotych

 

 


Cel najmu : działalność gospodarcza handlowa z przeznaczeniem pod działalność     gastronomiczną.   


Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Najem pomieszczenia na działalność     gastronomiczną”należy składać w Sekretariacie Szpitala I piętro pokój A1  do     22.02.2019r do godz. 11:00


Otwarcie ofert  nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej  piętro XI pokój 31  
w dniu 22.02.2019r. O godz.12:00   


Telefon kontaktowy w sprawie szczegółowych informacji, wizji lokalnej: 32 4784209

 


 

Jastrzębie-Zdrój 21 stycznia 2019r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

informuje,że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

 

Lp

 

Numer inwentarzowy

Nazwa

Rok produkcji

 

 

Cena wywoławcza

1.

1/802/1773

Ultrasonograf HDI 4000

2004

540,00 zł

2.

1/802/1951

Aparat do litotrypsji z wyposażeniem

2007

3 950,00 zł

3.

1/802/1850

Respirator Inspiration

2004

 

2 003,00zł

4.

1/802/1782

Respirator Inspiration

2004

1 860,00 zł

 

nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z tym postępowanie unieważniono.


OGŁOSZENIE

04.01.2019

  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

Ogłasza drugi  przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

Przedmiotem sprzedaży są:

 

L.p.

Nr inwentarzowy

NAZWA

Rok

Prod.

Cena wywoławcza [zł]

1

1/802/1773

Ultrasonograf  HDI 4000

2004

540,00

2

1/802/1951

Aparat do litotrypsji z wyposażeniem

2007

3 950,00

3

1/802/1850

Respirator Inspiration

2004

2 003,00

4

1/802/1782

Respirator Inspiration

2004

1 860,00

 

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie nazwą Oferenta i adresem siedziby,

przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego.

Nie otwierać przed dniem 18 stycznia 2019 r. przed godz.11,00  lub przesłać, na powyższy adres.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 32) w dniu 18.01.2019 r. o godz.11,30.

Kontakt w sprawie wizji lokalnej: Kierownik Sekcji Elektroniki medycznej, Agnieszka Wiktor tel. 32/47 84 220 lub 691 110 616

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie internetowej: www.wss2.pl

załączniki

 

warunki

 


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na : SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Przedmiotem sprzedaży są:

L.p. Nr inwentarzowy NAZWA Rok Prod. Cena wywoławcza [zł]
1 1/802/1773 Ultrasonograf HDI 4000 2004 1 080,00
2 1/802/1951 Aparat do litotrypsji z wyposażeniem 2007 7 900,00
3 1/802/1850 Respirator Inspiration 2004 4 007,75
4 1/802/1782 Respirator Inspiration 2004 3 720,58

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju do dnia 28 grudnia 2018 roku do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego. Nie otwierać. przed dniem 28.12.2018 r. przed godz.11,00 lub przesłać, na powyższy adres.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 32) w dniu 28.12.2018 r. o godz.11,30. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: Kierownik Sekcji Elektroniki medycznej, Agnieszka Wiktor tel. 32/47 84 220 lub 691 110 616 Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie internetowej: www.wss2.pl

załączniki

warunki

 


OGŁOSZENIE

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego DT.202.01.03.2018         na sprzedaż używanego sprzętu medycznego nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z tym postępowanie unieważniono.

 

 


OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Przedmiotem sprzedaży są:

 

Nr

pakietu

Nr inwentarzowy

NAZWA

Rok

Prod.

Cena wywoławcza

Wysokość

wadium

1.

1/802/1860

Aparat USG Logiq 3

2005

615,00

61,50

2.

1/802/1395

Aparat USG HDI 3000

1977

348,00

34,80

3.

1/802/1389

Aparat do znieczulenia DAMECA

1994

195,00

19,50

4.

1/802/1865

Myjnia automatyczna INNOVA

20058

174,00

17,40

 

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju do dnia 12.02.2018r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego.

Nie otwierać przed dniem 12.02.2018 r. przed godz.1130 lub przesłać, na powyższy adres.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto: Getin Noble Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój.

Nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 12.02.2018 r. o godz.11 ³º

Kontakt w sprawie:

- procedury przetargowej: st. specjalista ds. administracyjnych DOT Iwona Samlik tel. 32 47 84 508,

- wizji lokalnej: konserwator urządzeń technicznych- Ireneusz Elias tel.32 47 84 228

w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie internetowej: www.wss2.pl

 

 

Warunki przystąpienia do przetargu

Załączniki

 


                                                                 OGŁOSZENIE

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 w Jastrzębiu-Zdroju                                              

 

Informuje,że:

 

Dysponuje wolnymi pomieszczeniami i budynkiem do wynajęcia.

 

  17,00 m² –  budynek byłej portierni zlokalizowany przy ul. I. Krasickiego 21

185,47 m² –  pomieszczenie byłej kotłowni zlokalizowane przy Al. Jana Pawła II 7

oraz pomieszczenia warsztatowe w budynku warsztatów przy Al. Jana Pawła II 7

o różnej powierzchni użytkowej.