Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Gospodarcze

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego DT.202.01.03.2018         na sprzedaż używanego sprzętu medycznego nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z tym postępowanie unieważniono.

 

 


OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Przedmiotem sprzedaży są:

 

Nr

pakietu

Nr inwentarzowy

NAZWA

Rok

Prod.

Cena wywoławcza

Wysokość

wadium

1.

1/802/1860

Aparat USG Logiq 3

2005

615,00

61,50

2.

1/802/1395

Aparat USG HDI 3000

1977

348,00

34,80

3.

1/802/1389

Aparat do znieczulenia DAMECA

1994

195,00

19,50

4.

1/802/1865

Myjnia automatyczna INNOVA

20058

174,00

17,40

 

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju do dnia 12.02.2018r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego.

Nie otwierać przed dniem 12.02.2018 r. przed godz.1130 lub przesłać, na powyższy adres.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto: Getin Noble Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój.

Nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 12.02.2018 r. o godz.11 ³º

Kontakt w sprawie:

- procedury przetargowej: st. specjalista ds. administracyjnych DOT Iwona Samlik tel. 32 47 84 508,

- wizji lokalnej: konserwator urządzeń technicznych- Ireneusz Elias tel.32 47 84 228

w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie internetowej: www.wss2.pl

 

 

Warunki przystąpienia do przetargu

Załączniki

 


                                                                 OGŁOSZENIE

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 w Jastrzębiu-Zdroju                                              

 

Informuje,że:

 

Dysponuje wolnymi pomieszczeniami i budynkiem do wynajęcia.

 

  17,00 m² –  budynek byłej portierni zlokalizowany przy ul. I. Krasickiego 21

185,47 m² –  pomieszczenie byłej kotłowni zlokalizowane przy Al. Jana Pawła II 7

oraz pomieszczenia warsztatowe w budynku warsztatów przy Al. Jana Pawła II 7

o różnej powierzchni użytkowej.