Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Gospodarcze


OGŁOSZENIE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II 7
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :
SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
nr DAG.5.83.2.22
Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa środka trwałego Ilość Rok prod. Wartość początkowa
[zł]
Wartość wg wyceny
[zł]
Wysokość wadium
[zł]
1 1/802/1842
5VCAZ332
Aparat do hemodializy 1 2005 59 800,00 149,50 14,95
2 1/802/1875
4930
Aparat RTG z ramieniem C Ziem 8000 1 2006 438 603,54 2 250,00 225,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju do dnia 25.04.2022 r., do godz.10:00 zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój
Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego
Nie otwierać przed dniem 25.04.2022 r. przed godz.10:00 .
Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:
Getin Noble Bank S.A. o/Jastrzębie - Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 25.04.2022 r. przed godz.11:00.
Kontakt w sprawie:
- procedury przetargowej, wizji lokalnej:  tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz.  7:30-14:00 w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie
internetowej Szpitala: www.wss2.pl

Szczegółowe warunki przetargu...

Formularz oferty...

Wzór umowy...

 


OGŁOSZENIE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II 7
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :
SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
nr DAG.5.83.2.22
Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa środka trwałego Ilość Rok prod. Wartość początkowa
[zł]
Wartość wg wyceny
[zł]
Wysokość wadium
[zł]
1 1/802/1842
5VCAZ332
Aparat do hemodializy 1 2005 59 800,00 299,00 29,90
2 1/802/1875
4930
Aparat RTG z ramieniem C Ziem 8000 1 2006 438 603,54 4 500,00 450,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju do dnia 11.04.2022 r., do godz.10:00 zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój
Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego
Nie otwierać przed dniem 11.04.2022 r. przed godz.10:00 .
Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:
Getin Noble Bank S.A. o/Jastrzębie - Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 11.04.2022 r. przed godz.11:00.
Kontakt w sprawie:
- procedury przetargowej, wizji lokalnej:  tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz.  7:30-14:00 w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie
internetowej Szpitala: www.wss2.pl

Szczegółowe warunki przetargu...

Formularz oferty...

Wzór umowy...


OGŁOSZENIE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II 7
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :
SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
nr DAG.5.83.1.22
Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa środka trwałego Ilość Rok prod. Wartość początkowa
[zł]
Wartość wg wyceny
[zł]
Wysokość wadium
[zł]
1 1/802/1842
5VCAZ332
Aparat do hemodializy 1 2005 59 800,00 598,00 59,80
2 1/802/1875
4930
Aparat RTG z ramieniem C Ziem 8000 1 2006 438 603,54 9 000,00 900,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju do dnia 28.03.2022 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój
Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego
Nie otwierać przed dniem 28.03.2022 r. przed godz.10ºº .
Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:
Getin Noble Bank S.A. o/Jastrzębie - Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 28.03.2022 r. przed godz.11:00.
Kontakt w sprawie:
- procedury przetargowej, wizji lokalnej:  tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz.  7:30-14:00 w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie
internetowej Szpitala: www.wss2.pl

Szczegółowe warunki przetargu...

Formularz oferty...

Wzór umowy...


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 sprzeda tomograf komputerowy Brilliance CT 16 firmy Philips, rok produkcji 2011.

Wyposażenie tomografu: gantry, stół pacjenta, pulpit technika (biurko) z dwoma monitorami, stacja opisowa lekarska z dwoma monitorami, strzykawka automatyczna, tablica elektryczna zasilająca tomograf. Tomograf jest sprawny i użytkowany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Sprzedaż jest prowadzona w związku z uzyskaniem przez szpital nowego tomografu. Oferty do 31 stycznia 2022 roku, godz.10,00.
 

Szczegółowy opis zamówienia, warunki, wymagania

Formularz oferty

Formularz oferty - wersja edytowalna

Wzór umowy kupna sprzedaży

Zestawienie naprawa, wymiana części

Stół i gantry

Stół pacjenta

Strzykawka

Tablica zasilająca

Tabliczka znamionowa lampy

Stawka VAT

Lampa

Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż tomografu komputerowego

Informacja o zawarciu umowy kupna-sprzedażytel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057