Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Inwestycje

Termomodernizacja

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ? realna odpowiedź na realne potrzeby

"Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu ? Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła?

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu ? Zdroju

Wartość projektu: 6 802 652,43 PLN

Wartość dofinansowania: 5 707 319,83 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Artykuł w Dzienniku Zachodnim
Artykuł na portalu JastrzebieOnline 

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Obiekt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju to zespół kilku budynków połączonych łącznikami o łącznej kubaturze około 108 700 m3. Do budynków tych należą: Blok Łóżkowy, Część Niska, Blok Zabiegowy oraz Kuchnia. Obiekt jest użytkowany od 1976 roku, a budynki zostały zbudowane z cegły pełnej i pustaków ceramicznych. Ściany były nieocieplone, ze stolarką zewnętrzna aluminiową. Głównym powodem starania się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji, to z jednej strony zarówno czas jaki upłynął od powstania obiektu, a z drugiej strony niedogodności takie jak chłodne pomieszczenia, duże zużycie energii cieplnej do ogrzania obiektu (np. w latach 2004, 2005, 2006 średnie zużycie energii wynosiło 14 865 GJ).

Starania pozyskania środków finansowych zakończyły się sukcesem i projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013.

Zobacz zdjęcia z inwestycji

Etapy realizacji inwestycji:

I etap 

Inwestycję w zakresie termomodernizacji rozpoczęto w 2006 roku od Części Niskiej obejmującej poradnie specjalistyczne, laboratorium, zakład diagnostyki obrazowej i administrację. Zakres termomodernizacji obejmował wymianę stolarki zewnętrznej oraz docieplenie ścian i stropów. W 2007 roku były już widoczne pierwsze efekty przeprowadzonych prac. Spadło wyraźnie zużycie ciepła. W najbliższych latach od 2007 do 2009 zużycie ciepła kształtowało się średnio na poziomie 12 458 GJ.

II etap 

Termomodernizację Bloku Łóżkowego rozpoczęto w 2009 roku. W ramach tego zadania zainstalowano na dachu budynku kolektory słoneczne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. W ramach II etapu zadania inwestycyjnego wykonano następujące działania inwestycyjne:

Po wykonaniu zadania średnie zużycie energii cieplnej w latach 2010 do 2012 wynosiło 10 576 GJ rocznie. Po wykonaniu etapów I i II inwestycji średnie zużycie spadło z 14 865 GJ do 10 576 GJ. Zmalało więc średnio o 4 292 GJ czyli o około 30%.

III etap

Szpital zrealizował projekt pt. ?Kompleksowa termomodernizacja WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła? Całkowita wartość projektu wyniosła 6 802 652,43 zł z podziałem na następujące źródła finansowania:

Zakres inwestycji obejmował:

Rezultaty termomodernizacji:

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do obniżenia zużycia energii cieplnej na ogrzewania szpitala. Skala porównawcza obniżenia :zużycia energii:
2 076 kW. 2010 rok,
1 220 kW. 2013 rok
.


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057