Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Inwestycje

Informatyzacja

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
Wartość projektu : 5 351 605,02 zł 
Źródła finansowania :
RPO WSL 2007-2013 : 4 345 076,82 zł.
środki Woj. Śląskiego : 640 000,00 zł
środki Szpitala : 366 528,20 zł

    Wykonawcą i realizatorem projektu była Firma Kamsoft S. A. W ramach projektu powstał zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. System odpowiada za sprawne gromadzenie i dystrybucję informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili pojawienia się w szpitalu, aż do zakończenia leczenia. Integralną częścią systemu jest e-Platforma składająca się z trzech modułów: Portal Informacyjny, e-Rejestracja, e-Kontrahent. W ramach projektu wykonana została nowa sieć komputerowa obejmująca wszystkie komórki organizacyjne szpitala. Zabudowano  nowe serwery. Szpital został  wyposażony w ok. 200 stacji roboczych oraz inny sprzęt komputerowy m. in. tablety, drukarki, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne. Wdrożono oprogramowanie medyczne: obsługa ruchu chorych, zleceń, obsługa bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych, stacji dializ, poradni specjalistycznych, punktów pobrań, medycyny pracy, apteczek oddziałowych, dokumentacji medycznej, szpitalnego portalu informacyjnego. Jest to prawdziwy skok w przyszłość a jednocześnie spełnienie wymogów przewidzianych przepisami prawa.
 
 
Korzyści z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Materialne:

Nowe pomieszczenie serwerowni - Serwerownia została wyposażana w:
W całym budynku szpitala została wykonana nowoczesna sieć komputerowa. Celem działania była modernizacja teleinformatycznej sieci kablowej, stworzenie punktów dostępowych oraz stworzenie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo i zarządzanie stworzoną siecią. Dla realizacji założeń należało dokonać modernizacji i rozbudowy sieci okablowania teleinformatycznego oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza sprzętowo-aplikacyjnego do odpowiedniej obsługi stworzonych punktów.
Uruchomione instalacje zapewniają dostęp do usług w sposób transparentny dla użytkownika przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej kontroli i zarządzania dostępem.

Wdrożony system teleinformatyczny firmy Kamsoft S.A z podziałem na następujące moduły:
KS-MEDIS - zapewniający obsługę pacjenta w module szpitalnym. Od momentu pojawienia ?się pacjenta na Izbie Przyjęć lekarz w systemie uzupełnia dokumentację medyczną pacjenta, zleca pacjentowi badania laboratoryjne czy diagnostyczne oraz konsultuje pacjenta z innymi lekarzami. Wszelkie wpisane dane w momencie przyjęcia na oddział są dostępne dla lekarza prowadzącego na oddziale. W module oddział prowadzona jest dalsza dokumentacja medyczna pacjenta zarówno przez lekarzy, jak i pielęgniarki. Wszelkie zlecone badania laboratoryjne ?czy diagnostyczne pojawiają się w dokumentacji medycznej. Ostatecznie w systemie oddziałowym z prowadzonej dokumentacji powstaje karta informacyjna wydawana pacjentowi.
KS-SOMED - zapewniający obsługę pacjenta w module ambulatoryjnym, w module RIS ?oraz w modułach pracowni diagnostycznych. W module “Rejestracja” oraz “Gabinet” obsługiwany jest pacjenta ambulatoryjny. Rejestracja prowadzi w systemie grafiki dla każdego lekarza. Lekarz w module “Gabinet” przyjmuje pacjenta z listy zarejestrowanych pacjentów. Opisuje jego historię choroby, wprowadza wywiad, rozpoznania, drukuje pacjentowi receptę, zleca badania laboratoryjne oraz diagnostyczne.
Moduł RIS służy do obsługi Zakładu Diagnostyki Obrazowej. W module tym prowadzona ?jest rejestracja na poszczególne badania i zabiegi w ZDO. Dodatkowo w tym module lekarze diagności opisują zdjęcia radiologiczne, a wynik od razu po zatwierdzeniu pojawia się w module oddziałowym.
KS-ASW - moduł magazynowy obsługujący zarówno aptekę szpitalną, apteczki oddziałowe ?jak również magazyny techniczne i administracyjne. Moduł zezwala nam na dokładne prowadzenie rejestru zapotrzebowań oddziałów na środki medyczne (materiały, leki). Dzięki prowadzeniu w systemie zamówień i zapotrzebowań w dziale finansowo-księgowym ostatecznie pojawiają się wszelkie koszty związane z prowadzenie ww. magazynów.
E-Rejestracji - system umożliwiający rejestrację pacjentów do poradni specjalistycznych.


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057