Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Dla pacjentów

Przyjęcie i wypis

Co zabrać ze sobą do szpitala?

Przed przybyciem do szpitala należy przygotować osobiste przybory toaletowe, piżamę, szlafrok, ręcznik i ranne pantofle. Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy, biżuterii i innych kosztownych przedmiotów, za które szpital nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku posiadania przy sobie rzeczy wartościowych prosimy złożyć je do depozytu Szpitala.

Przyjęcie do szpitala

Pacjent po przybyciu do szpitala trafia do Izby Przyjęć ze skierowaniem na dany oddział. Oprócz skierowania należy przedstawić ważną legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Renciści (emeryci) winni mieć przy sobie legitymację rencisty lub ostatni odcinek renty. Osoby nieubezpieczone powinny ze sobą zabrać dowód osobisty lub paszport.

Kontakt telefoniczny

Na każdym piętrze szpitala umieszczony jest aparat telefoniczny na karty magnetyczne, do którego pacjent ma swobodny dostęp. Lokalizacja telefonu zapewnia prywatność rozmów. Karty telefoniczne można nabyć w Kiosku Ruchu.

Odwiedziny

Odwiedziny chorych w Oddziałach oprócz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbywają się w godzinach ustalonych przez lekarzy zarządzających. Dzieci poniżej 10 roku życia obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin w szpitalu. Chorych mogą odwiedzać wyłącznie osoby zdrowe.

Wypisy

W dniu wypisu pacjent otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego oraz w razie potrzeby zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest PESEL, NIP zakładu pracy, NIP osobisty lub Dowód osobisty pacjenta. Kartę informacyjną należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w Poradni.

Informacje dodatkowe

Na terenie szpitala znajdują się:
- punkt gastronomiczny 
- automaty z napojami 
- kiosk Ruchu 
- sklep zaopatrzenia ortopedycznego Medi Max 
- apteka.