Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Dla pacjentów

Prawa pacjenta

 

Prawa pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Prawa pacjenta na stronie NFZ Oddział Wojewódzki w Katowicach

Kolejki oczekujących
kolejki.nfz.gov.pl

Pełnomocnik Praw Pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Pytel
tel. (32)4784225 11 piętro pok. 20 - przyjmuje w środy 12:00-14:00 (w sprawach bardzo pilnych codziennie 7:00-14:00)

Zespół ds. Etyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Informacja o powołaniu Zespołu ds. Etyki

Składanie skarg i wniosków
Pisemnie na adres Szpitala lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej
Wzór wniosku: pobierz...