Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Blok Operacyjny

Kierownik Bloku Operacyjnego:
lek. Joanna Domagała
specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Koordynująca:
Dorota Kasprzyk

Pielęgniarka Koordynująca Działem Anestezjologii
Łucja Michalik

Telefony
+48 32 478 47 60 Dyspozytor
+48 32 478 47 62 Pielęgniarka Koordynująca
+48 32 478 47 66 Pielęgniarka Koordynująca Działem Anestezjologii
+48 32 478 47 65 Pielęgniarki Dyżurne
+48 32 478 47 61 Fax

Charakterystyka:

Blok Operacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju jest wydzieloną jednostką organizacyjną w której przeprowadzane są planowe i nagłe zabiegi operacyjne z udziałem zespołu anestezjologicznego, jak i w znieczuleniu miejscowym. Przeprowadzane są także niektóre zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne np. gastroskopie, kolonoskopie, nakłucia nerki.

Blok Operacyjny położony jest na I i II pietrze budynku zabiegowego WSzS Nr 2. Posiada bezpośrednie połączenie windami z Izbą Przyjęć, Oddziałem Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz z pozostałymi oddziałami szpitala. Łączna powierzchnia pomieszczeń Bloku Operacyjnego to około 800 m2 . Składa się na nią 7 sal operacyjnych:

Integralna częścią Bloku Operacyjnego jest 8-stanowiskowa sala pooperacyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiająca pełny nadzór przed i pooperacyjny pacjentów.

Blok Operacyjny został zmodernizowany w latach 2007-2008. Wszystkie sale operacyjne wykonane są w technologii stali nierdzewnej, wyposażone w nawiew laminarny, system centralnego zarządzania parametrami sali umożliwiający monitorowanie np.: temperatury, oświetlenia, stanu gazów medycznych. Jednolite wyposażenie sal operacyjnych, ich kompatybilność umożliwia przeprowadzenie praktycznie każdego rodzaju zabiegów operacyjnych przez 24 godziny na dobę. Blok Operacyjny podzielony jest na część „czystą” i „brudną”, pozwala to na przestrzeganie w pełni zasad zachowania sterylności i aseptyki.

Rocznie na Bloku Operacyjnym przeprowadza się około 5800 zabiegów w tym niektóre niewykonywalne w innych ośrodkach, takie jak:

Personel Bloku Operacyjnego składa się wysokowykwalifikowanych pielęgniarek, spośród których 4 pielęgniarki posiadają ukończone specjalizacje (Pielęgniarstwo operacyjne), kursy kwalifikacyjne (Pielęgniarstwo epidemiologiczne – 1 pielęgniarki, Pielęgniarstwo operacyjne – 22 pielęgniarki, Pielęgniarstwo rodzinne – 3 pielęgniarki).

Blok Operacyjny doposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przekazany przez Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój oraz Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057