Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Pracownia Hemodynamiki

Lekarz Zarządzający Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym:
lek. med. Henryk Sobocik - specjalista kardiologii i specjalista chorób wewnętrznych
+48 32 47 84 390

Lekarz koordynujący pracownią hemodynamiki:
dr n. med. Grzegorz Mencel - specjalista kardiologii, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
+48 32 47 84 328

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Anna Ochała - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
+48 32 47 84 277

Całodobowy dyżur zawałowy 798 143 422

 

 

Lekarze pracowni hemodynamiki

Od lipca 2017 roku w Oddziale Kardiologiczno – Wewnętrznym funkcjonuje pracownia hemodynamiki, w której są leczeni pacjenci z powodu ostrych zespołów wieńcowych (zawał serca). Zapewniamy również diagnostykę (koronarografia) oraz leczenie (przezskórne interwencje wieńcowe) osób z stabilną chorobą wieńcową.

Co to jest koronarografia?
Koronarografia jest badaniem, które ma na celu uwidocznienie zwężeń tętnic wieńcowych, które mogą prowadzić do niedokrwienia mięśnia sercowego, a nawet do zawału. Zazwyczaj wraz z badaniem wykonuje się wentrykulografię – badanie, które może uwidocznić niekurczące się lub kurczące się nieprawidłowo fragmenty komory serca. Koronarografia jest badaniem inwazyjnym, ale dzięki niej możliwe jest poznanie anatomii tętnic wieńcowych. Stosuje się ją głównie w diagnostyce chorób wieńcowych. Wykonuje się ją nie tylko w celu rozpoznania choroby, ale również przed planowanym zabiegiem operacyjnym np. przed angioplastyką, czy założeniem "by-passów". Badanie to wymaga kilkudniowej hospitalizacji.

Jak przebiega koronarografia
Koronarografię wykonuje się w pracowni hemodynamicznej lub w radiologicznej pracowni badań naczyniowych. Badanie polega na wprowadzeniu cewnika poprzez tętnicę obwodową do tętnic wieńcowych, a następnie podaniu kontrastu i nagraniu filmu (serii zdjęć rentgenowskich) obrazującego stan zakontrastowanych naczyń. Koronarografia pozwala stwierdzić, które tętnice wieńcowe są zwężone i czy zwężenie to jest istotne. Na tej podstawie lekarz może podjąć decyzję dotyczącą sposobu dalszego leczenia.
Koronarografię wykonuje się w trybie pilnym lub planowym.

Wskazania do koronarografii

Koronarografia to badanie, które wykonuje się w następujących przypadkach:


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057