Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Dla pacjentów

Drugi Dom - opieka dla seniorów

Projekt pomocy seniorom i ich opiekunom - "Drugi Dom"

    W budynku szpitala przy ul. Krasickiego 21 działa ośrodek  opiekuńczo-rehabilitacyjny „Drugi Dom”. Jest to przyjazne, w warunkach prawie domowych miejsce bezpłatnej, całodobowej, miesięcznej opieki dla 10 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się nimi. To oznacza, że 10 osób w każdym miesiącu, począwszy od 5 października do 30 czerwca 2022 roku otrzyma całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem, rehabilitacją i terapią.
    Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucie osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji.
    Co więcej, opiekunom podopiecznych Drugiego Domu zapewni czas na odpoczynek, realizację swoich planów życiowych, odciąży psychicznie i fizycznie od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem, co tym samym zmniejszy ich wykluczenie społeczne.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, gdyż są jeszcze miejsca!

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Zgłaszanie kandydatur i informacje ogólne– 32 47 84 508


Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie formularze zgoszeniowe oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie „Drugiego Domu” - kliknij w poniższy link:
https://wss2.pl/strona.php?id=121