Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Dla pacjentów

Drugi Dom - opieka dla seniorów

Projekt pomocy seniorom i ich opiekunom - "Drugi Dom"

Całodobowa opieka, wyżywienie, rehabilitacja i terapia – w dodatku zupełnie za darmo. To właśnie oferuje seniorom „Drugi Dom”, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny, który powstał w budynku szpitala przy ulicy Krasickiego 21. Planowany termin wznowienia działalności ośrodka jest uzależniony od rozwijającej się sytuacji epidemicznej, jednak dążymy do tego, aby stało się to możliwie najszybciej – wiosną 2021.

 

Jest to przyjazne, w warunkach prawie domowych miejsce bezpłatnej, całodobowej, miesięcznej opieki dla 10 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się nimi. To oznacza, że 10 osób w każdym miesiącu otrzyma całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem, rehabilitacją i terapią.
    Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucie osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji.
    Co więcej, opiekunom podopiecznych Drugiego Domu zapewni czas na odpoczynek, realizację swoich planów życiowych, odciąży psychicznie i fizycznie od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem, co tym samym zmniejszy ich wykluczenie społeczne.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, gdyż są jeszcze miejsca!

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Zgłaszanie kandydatur i informacje szczegółowe informacje –

tel: 32 47 84 508

mail: isamlik@wss2.pl  ekotwas@wss2.pl


Formularze zgoszeniowe

WNIOSEK SKIEROWANIE

KWESTIONARIUSZ

Skala Barthel 


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057