Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Nazwa projektu : „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”


Cele projektu:
Celem projektu jest poprawienie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia. Cel zostanie osiągnięty do 31.12.2021r., poprzez uruchomienie 9 usług publicznych, które zostaną udostępnione poprzez regionalną platformę medyczną eCareMed, która obejmie m.in. następujące obszary funkcjonalne: Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), Telemedycyna,  Portal Obsługi Pacjenta,
Portal Zarządzania Wiedzą, Zintegrowany System Zarządzania Informacją,, Przestrzeń dyskowa przeznaczona do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z systemów użytkowanych w szpitalu.

Opis projektu:
Głównym założeniem uruchomienia usług jest umożliwienie przetwarzania (gromadzenia, analizowania i udostępniania) w jednym miejscu, danych medycznych z 9 śląskich szpitali: WSS nr 5 w Sosnowcu, WSS nr 4 w Bytomiu, WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, WSS nr 3 w Rybniku, WSS w Bielsku-Białej, WSS w Częstochowie, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.
Dane te będą dostępne dla pacjenta oraz upoważnionych pracowników jednostek  medycznych i administracyjnych w miejscu i czasie, w których będą potrzebne.
Dzięki opracowanej platformie ma wzrosnąć poziom bezpieczeństwa danych osobowych i dokumentacji medycznej, przetwarzanych przez podmioty lecznicze. Poprzez utworzenie nowych kanałów kontaktu i umożliwienie zdalnych konsultacji i konsyliów lekarskich zwiększy się także efektywność funkcjonowania szpitali. System informacji medycznej będzie pełnić rolę nowoczesnego, kompleksowego systemu rejestrowania wszystkich procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia, tym samym zapewniając wielokierunkowe i wielopoziomowe zarządzanie danymi.
W przyszłości do platformy eCareMed mogą zostać podłączone  kolejne podmioty.


Termin realizacji – 28.09.2017 – 31.12.2021
Wartość całkowita -  99 215 462,80 zł
Dofinansowanie -      84  333 143,38 zł