Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Lekarz internista przyjmuje w budynku głównym Szpitala przy Alei Jana Pawła II 7 Poradnia NiŚOZ znajduje się na parterze szpitala, obok poradni specjalistycznych.
Wejście:
- od strony poradni specjalistycznych/ dzwonek przy drzwiach/,
- od strony Izby Przyjęć / wzdłuż niebieskiej linii na korytarzu/.
Numer telefonu kontaktowego do lekarza internisty - 32 47 84 207.

Lekarz pediatra przyjmuje w budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21.
Numer telefonu kontaktowego do lekarza pediatry – 32 47 59 963.
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udziela świadczeń od poniedziałku do piątku od godz.18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.