Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od poniedziałku od piątku 18.00 – 8.00 oraz w dni ustawowo wolne (świąteczne) całodobowo.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, masz do dyspozycji świadczenia udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczególnie gdy:
    • nagle zachorujesz lub nagle pogorszy się Twój stan zdrowia, ale nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
    • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
Jeżeli zajdzie taka potrzeba lekarz skieruje Cię do szpitala.

DLA DOROSŁYCH
Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie -Zdrój (I piętro w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2, Oddział Rehabilitacji, pok 104 i 107

W przypadku jakichkolwiek trudności w zlokalizowaniu umiejscowienia Poradni NiŚ OZ dokładnych informacji udzieli portier punktu informacji – przy wejściu głównym do szpitala. Numer telefonu kontaktowego do lekarza internisty - 32 47 84 215.

DLA DZIECI
Jastrzębie-Zdrój ul. Krasickiego 21,
Numer telefonu kontaktowego do lekarza dedykowanego dzieciom – 32 47 59 963.