Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od poniedziałku od piątku 18.00 – 8.00 oraz w dni ustawowo wolne (świąteczne) całodobowo.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, masz do dyspozycji świadczenia udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczególnie gdy:
    • nagle zachorujesz lub nagle pogorszy się Twój stan zdrowia, ale nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
    • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
Jeżeli zajdzie taka potrzeba lekarz skieruje Cię do szpitala.

DLA DOROSŁYCH
Poradnia jest zlokalizowana na parterze w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w sąsiedztwie rejestracji do poradni specjalistycznych przyszpitalnych.
Numer telefonu kontaktowego do rejestracji- 32 47 84 215

DLA DZIECI
Jastrzębie-Zdrój ul. Krasickiego 21, I piętro budynku, wejście jak do Zakładów Opieki Długoterminowej
Numer telefonów:
rejestracja pielęgniarki - 32 47 59 963

tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057