Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Lekarz Zarządzający Oddziałem:
lek. med. Henryk Sobocik - specjalista w dziedzinie kardiologii
+48 32 47 84 390 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Bogumiła Krzysztoporska
+48 32 47 84 392 

Starsi Asystenci:
lek. Grażyna Adamek - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Urszula Winiarska-Waluś - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 
oraz specjalista w dziedzinie kardiologii

Młodsi Asystenci:
lek. Marta Wierzgoń
lek. Katarzyna Woźniak

  

   Od lipca 2017 roku w Oddziale Kardiologiczno – Wewnętrznym funkcjonuje Pododdział  Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z pracownią badań czynnościowych układu krążenia, w którym mogą być leczeni pacjenci z powodu OZW, niestabilną dlawicę piersiową, zawałami NSTEMI, zawałami STEMI, dławicą piersiową itp.
Intensywny Nadzór Kardiologiczny pozwala w sposób szybki i skuteczny leczyć incydenty sercowo – naczyniowe bezpośrednio zagrażające życiu.


    W  Pracowni Hemodynamiki nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjentów czuwają lekarze i pielęgniarki z Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu:

Kilka słów na temat koronarografii: co to jest koronarografia, jak przebiega i wskazania
do wykonania badania koronarografii.


Co to jest koronarografia
Koronarografia jest badaniem, które ma na celu uwidocznienie zwężeń tętnic wieńcowych,
które mogą prowadzić do niedokrwienia mięśnia sercowego, a nawet do zawału. Zazwyczaj
wraz z badaniem wykonuje się wentrykulografię – badanie, które może uwidocznić niekurczące
się lub kurczące się nieprawidłowo fragmenty komory serca. Koronarografia jest badaniem inwazyjnym, ale dzięki niej możliwe jest poznanie anatomii tętnic wieńcowych. Stosuje się ją głównie w diagnostyce chorób wieńcowych. Wykonuje się ją nie tylko w celu rozpoznania choroby, ale również przed planowanym zabiegiem operacyjnym np. przed angioplastyką, czy założeniem "by-passów". Badanie to wymaga kilkudniowej hospitalizacji.

Jak przebiega koronarografia
Koronarografię wykonuje się w pracowni hemodynamicznej lub w radiologicznej pracowni badań naczyniowych. Badanie polega na wprowadzeniu cewnika poprzez tętnicę obwodową do tętnic wieńcowych, a następnie podaniu kontrastu i nagraniu filmu (serii zdjęć rentgenowskich) obrazującego stan zakontrastowanych naczyń. Koronarografia pozwala stwierdzić, które tętnice wieńcowe są zwężone i czy zwężenie to jest istotne. Na tej podstawie lekarz może podjąć decyzję dotyczącą sposobu dalszego leczenia.
Koronarografię wykonuje się w trybie pilnym lub planowym.

Wskazania do koronarografii

Koronarografia to badanie, które wykonuje się w następujących przypadkach: