Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności

Historia Szpitala

W 1972 roku rozpoczęto w Jastrzębiu Zdroju budowę szpitala. Z założenia miał zabezpieczać specjalistyczną opiekę medyczną przede wszystkim dla pracowników kopalń działających na terenie Jastrzębia Zdroju i Rybnickiego Okręgu Węglowego, dlatego przyjęto nazwę Szpital Górniczy. Pod względem architektonicznym Szpital został zaprojektowany w kształcie zasadniczego jedenastokondygnacyjnego bloku łóżkowego oraz czworoboku, budynku dwukondygnacyjnego, przeznaczonego na pomieszczenia administracyjne, poradnie specjalistyczne oraz blok operacyjny. Stopniowo uruchamiano poszczególne oddziały.

Ostatecznie do użytku Szpital został oddany w lipcu 1976 roku. Przemiany jakie miały miejsce w ochronie zdrowia nie ominęły również Szpitala Górniczego, który z dniem 1 stycznia 1996 został przemianowany na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, a w roku 1998 został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, jako wysokospecjalistyczna placówka ochrony zdrowia, posiada bogato wyposażone zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne, dostępne zarówno w oddziałach jak i w Poradniach Specjalistycznych, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz w innych pracowniach diagnostycznych.

Od początku istnienia Szpital był wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Jako jeden z pierwszych, Szpital Górniczy posiadał lithotrypter służący do rozbijania kamieni nerkowych. Ponadto jako jeden z nielicznych szpitali posiadamy Pracownię Rezonansu Magnetycznego, Pracownię Tomografii Komputerowej i Pracownię do Badań Naczyniowych. Cały czas dbamy o wysoką jakość sprzętu i sukcesywnie wymieniamy go na nowy. Jednocześnie zachęcamy personel do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapewniając tym samym wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, co pozwala utrzymać obowiązujące standardy dla szpitala wojewódzkiego.

Obecnie pacjenci leczeni są w oddziałach:

Oraz w Zakładach mieszczących się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. I. Krasickiego 21.: