Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności

Certyfikat ISO

Od 2011 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju prowadził intensywne działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług medycznych. W tym celu powołano Zespół ds. Zarządzania Jakością, który rozpoczął prace nad opracowaniem wewnątrz szpitalnych systemów poprawy jakości, w tym procedur i standardów dotyczących opieki medycznej nad pacjentem.

System Zarządzania Jakością w naszym Szpitalu odnosi się do procesów decydujących o wytworzeniu usługi medycznej. Określa również zasady systemowej kontroli nad poszczególnymi czynnościami, tak aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania pacjentów są spełnione.

System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 : 2008 jest w rzeczywistości systemem zarządzania organizacją, metodą zarządzania przez cele. Punktem wyjścia są potrzeby, wymagania i oczekiwania pacjentów, pracowników oraz stron zainteresowanych, jak również wymagania przepisów prawnych mających zastosowanie w Szpitalu.

Szpital dokonał wyboru jednostki certyfikującej w 2011 roku i poddał się badaniu czy wdrożony system zarządzania jakością spełnia warunki określone w normie ISO 9001:2008. Audit przeprowadzili audytorzy z firmy IMQ z Poznania. W trakcie audytu system został oceniony pozytywnie. Na szczególne uznanie zasłużyły: profesjonalizm i determinacja w jego wdrożeniu wykazane przez Dyrekcję Szpitala, Zespół ds. Zarządzania Jakością, dyspozycyjność i zaangażowanie całego personelu, wysoki poziom sanitarno – higieniczny oraz plany doskonalenia organizacji Szpitala.

Dlatego możemy z prawdziwą satysfakcją poinformować, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju otrzymał deklarację zgodności, że system zarządzania formą spełnia warunki określone w normie ISO 9001 : 2008.

Korzyści wnikające z posiadania systemu zarządzania jakością:

- Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania firmą
- Szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
- Poprawa wizerunku Szpitala
- Wzrost wiarygodności i zaufania do Szpitala w oczach Pacjentów
- Proces certyfikacji w zakładzie spowodował wzrost wewnętrznej motywacji pracowników oraz uporządkowanie struktury organizacyjnej

Zgodność z zaleceniami norm ISO 9001 : 2008 coraz częściej wymagana jest przez krajowe i międzynarodowe władze, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe oraz przez organizacje konsumenckie.

Posiadanie certyfikatu ISO stanowi coraz bardziej liczące się kryterium wyboru i oceny rynkowej ze strony Pacjentów.

Wprowadzenie systemów zarządzania spowodowało sprawny obieg informacji i dokumentacji.

Pracownicy Szpitala nadal aktywnie uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich wiedzę na temat zarządzania jakością. Wdrożony system wymaga zespołowego zaangażowania wszystkich pracowników. Stanowi to duże wyzwanie dla pracowników Szpitala, gdyż wdrożyć coś jest znacznie prościej niż utrzymać w sposób ciągły na wysokim poziomie.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w dniu 17 kwietnia 2013 roku, a swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m. in. Joanna Adamczyk i Kamil Oleś.

Zobacz fotorelację z wręczenia certyfikatu ISO