Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Izba przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć:
lek. Justyna Sosnowska
specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii
specjalista rehabilitacji medycznej

Ratownik medyczny - Koordynator Izby Przyjęć:
Łukaz Foltyn
+48 32 47 84 302    

Telefony
+48 32 47 84 301     Rejestracja
+48 32 47 84 214     Rejestracja przyjęć planowych
+48 32 47 84 307     Pielęgniarka Dyżurna
+48 32 47 84 308     Depozyt Ubrań

UDZIELANIE POMOCY W TRYBIE NAGŁYM – CO TO JEST TRIAGE?

W przypadku, gdy pacjent trafia do Szpitala w trybie nagłym, niezaplanowanym, kierowany jest w pierwszej kolejności do ratownika medycznego.  Na podstawie wstępnego wywiadu chorobowego oraz wykonanych pomiarów parametrów życiowych oceniany jest stan pacjenta i stopień pilności badania lekarskiego. Innymi słowy, kto potrzebuje pomocy niezwłocznie, a kto może poczekać. Oczekujący na pomoc pacjent otrzymuje na rękę kolorową opaskę, która wskazuje czas oczekiwania.  Przyjeżdżające na Izbę Przyjęć Zespoły Pogotowia Ratunkowego są przyjmowane poza kolejnością z uwagi na wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia osoby, której udzielana jest pomoc.PRZYJĘCIA PLANOWE NA SZPITALNE ODDZIAŁY:

W przypadku, gdy pacjent udaje się do Szpitala w trybie zaplanowanym kierowany jest do rejestracji przyjęć planowych. Koniecznie należy zabrać m.in.:
    •  skierowanie do szpitala,
    •  dowód tożsamości,
    •  dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań),
    •  wykaz przyjmowanych leków.
Zachęcamy do telefonicznego kontaktu, personel chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące przyjęcia.
+48 32 47 84 214

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.
Przyjęcia na poszczególne oddziały szpitalne odbywają się według poniższego harmonogramu.

 

 

Charakterystyka Izby Przyjęć:
Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów zarówno zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty, jak i przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego oraz zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.
Pacjentów, którzy ulegli wypadkowi lub urazowi zaopatruje się w Ambulatorium chirurgicznym.
Izba Przyjęć zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w miejscu łatwo dostępnym, zapewniającym szybkie udzielenie pomocy doraźnej oraz sprawne przeprowadzenie chorych do oddziałów szpitala.
Personel pielęgniarski i lekarski zawsze stara się służyć radą i pomocą osobom zgłaszającym się do szpitala działając zgodnie z przyjętymi procedurami i prawami pacjenta. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach o tematyce związanej z umiejętnościami oceny stanu zdrowia pacjenta, udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz poprawnej komunikacji interpersonalnej w kontaktach z pacjentem.
Izba Przyjęć posiada:
    •  poczekalnię,
    •  trzy pokoje badań,
    •  dwie sale zabiegowe,
    •  salę reanimacyjną,
    • rejestrację przyjęć nagłych
    •  rejestrację przyjęć planowanych

Izba Przyjęć doposażana jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe PRYMAT, Spółdzielnię Mieszkaniową NOVA w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębską Spółkę Węglową, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDGÓR Jastrzębie - Zdrój, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057