Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Działalność

Izba przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć:
lek. Justyna Sosnowska
specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii
specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka koordynująca:
Bernadeta Furman

Telefony
+48 32 47 84 302
+48 32 47 84 301     Rejestracja
+48 32 47 84 307     Pielęgniarka Dyżurna
+48 32 47 84 308     Depozyt Ubrań

Szanowni Państwo…

Poniżej przedstawiamy harmonogram przyjęć planowych.

Niniejszy dokument wskazuje godziny w jakich należy zgłaszać się na Izbę
Przyjęć w wyznaczonym terminie przyjęcia do Szpitala.

Stosowanie się do wskazanych godzin przyjęć pozwoli sprawnie przejść w
Izbie Przyjęć procedurę przyjęcia do Szpitala.

Dziękujemy...

Harmonogram przyjęć planowych

 

Charakterystyka Izby Przyjęć:

Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:

zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty,

przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego oraz zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Pacjentów, którzy ulegli wypadkowi lub urazowi zaopatruje się w Ambulatorium chirurgicznym Izby Przyjęć.

Izba Przyjęć zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w miejscu łatwo dostępnym, zapewniającym szybkie udzielenie pomocy doraźnej oraz sprawne przeprowadzenie chorych do oddziałów szpitala. Izba Przyjęć posiada zadaszony podjazd dla karetek oraz oddzielne wejście dla pacjentów. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto wyposażona jest w niezbędne do udzielania natychmiastowej pomocy urządzenia i aparaturę, instrumentarium oraz leki.

Udając się do Szpitala należy zabrać m.in.:

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.

Izba Przyjęć posiada:

Personel pielęgniarski i lekarski zawsze stara się służyć radą i pomocą osobom zgłaszającym się do szpitala działając zgodnie z przyjętymi procedurami i prawami pacjenta. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach o tematyce związanej z umiejętnościami oceny stanu zdrowia pacjenta, udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz poprawnej komunikacji interpersonalnej w kontaktach z pacjentem.

Izba Przyjęć doposażana jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe PRYMAT, Spółdzielnię Mieszkaniową NOVA w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębską Spółkę Węglową, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDGÓR Jastrzębie - Zdrój, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.