Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
O szpitalu

Dyrekcja szpitala

  Robert Rychel
p.o. Dyrektora Szpitala
tel. +48 (32) 47 84 500
Michał Oleś
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
tel. +48 (32) 47 84 500
Maria Zawada
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych,
tel. +48 (32) 47 84 500
Eugeniusz Klapuch
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
tel. +48 (32) 47 84 501
Adriana Pawlas
Naczelna Pielęgniarka
tel. +48 (32) 47 84 530

Rada społeczna
Rada pracowników