Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
13.12.2021

Projekt transgranicznej współpracy szpitali dobiega końca.

  Jest to pierwszy tak duży, inwestycyjny projekt na pograniczu polsko-czeskim dotyczący nowatorskiego współdziałania szpitali po obu stronach granic, którego celem było zwiększenie intensywności współpracy obu partnerów w regionie przygranicznym z naciskiem na rozwój systemów informacyjnych wykorzystywanych w służbie zdrowia. Po obu stronach zaangażowało się wielu lekarzy, pielęgniarek, którzy nabyli cennego doświadczenia i wiedzy.


   Centrum Traumatologii FN w Ostrawie czeskiego szpitala biorącego udział w projekcie,  jest największą kompleksową placówką zajmującą się urazami wielonarządowymi w regionie. Odległość drogowa pomiędzy FNO a WSS Nr 2 wynosi tylko 50 km. Wszystko to miało istotny wpływ na możliwości wdrożenia i pomyślnego zakończenia opisywanego projektu, w którym partnerem wiodącym był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.


   Liczne konferencje, które się odbyły pozwoliły na wymianę doświadczeń, udało nam się dokonać transmisji  „ na żywo” z  zabiegów takich jak embolizacja tętniaka, czy artroskopia barku.  To było możliwe dzięki zakupionemu sprzętowi audio-wideo,  który pozwala na bezpieczną  wymianę informacji klinicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
– mówi Artur Ploch, lekarz zarządzający oddziałem chirurgii ogólnej WSS Nr 2


   Sukcesem przedsięwzięcia  jest podwyższenie poziomu współpracy, efektywności leczenia pacjentów i podniesienia kwalifikacji kadry w zakresie medycyny katastrof  w kontekście nastania w czasie realizacji projektu światowej pandemii koronawirusa, która mocno dotknęła zarówno Polskę jak i Republikę Czeską. Ich konsekwencją jest lepsze przygotowanie obu placówek do prowadzenia i dalszego rozwoju współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń w zakresie medycyny katastrof w nowej epidemicznej rzeczywistości.


   W dobie otwierania i poszerzania oddziałów covidowych, wdrażania nowych rozwiązań funkcjonowania szpitali, sposobów przyjmowania czy informowania pacjentów jeszcze bardziej niż wcześniej, potrzebne jest szybkie i efektywne działanie obu placówek, rozwój technologiczny i silna płaszczyzna funkcjonowania -  podsumowała Iwona Samlik, koordynator projektu. 


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057