Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
24.09.2020

"Drugi Dom" w końcu rusza! Są jeszcze miejsca!


     W budynku szpitala przy ul. Krasickiego 21 działać będzie ośrodek  opiekuńczo-rehabilitacyjny „Drugi Dom”. Będzie to przyjazne, w warunkach prawie domowych miejsce bezpłatnej, całodobowej, miesięcznej opieki dla 10 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się nimi. To oznacza, że 10 osób w każdym miesiącu, począwszy od 5 października do 30 czerwca 2022 roku otrzyma całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem, rehabilitacją i terapią.

     Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucie osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji.
     Co więcej, opiekunom podopiecznych Drugiego Domu zapewni czas na odpoczynek, realizację swoich planów życiowych, odciąży psychicznie i fizycznie od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem, co tym samym zmniejszy ich wykluczenie społeczne.


Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, gdyż są jeszcze miejsca!


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zgłaszanie kandydatur – 32 47 84 508
Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie „Drugiego Domu” - kliknij w poniższy link:
https://wss2.pl/strona.php?id=121