Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
10.04.2020

Jak przekazać darowiznę na rzecz walki z koronawirusem

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że nie prowadzi żadnych akcji w przestrzeni publicznej związanych z pozyskaniem darowizn na rzecz szpitala w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2.
Wszelkie akcje przekazywania darowizn odbywają się po obopólnym uzgodnieniu warunków i w porozumieniu z zarządem Szpitala. Osobą upoważnioną do kontaktów z darczyńcami oraz innymi osobami zgłaszającymi chęć niesienia pomocy jest Marcelina Kowalska – Rzecznik Prasowy, Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: nr tel. 691 120 008, e-mail: mkowalska@wss2.pl

/files/video/Formularz_przekazania_darowizny.doc