Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
24.01.2020

Praca

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent / Inspektor / Specjalista ds. zamówień publicznych


Opis stanowiska:
•    przygotowywanie  i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
•    sporządzanie dokumentacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz procedurami wewnętrznymi Szpitala,
•    udział w pracach Komisji Przetargowej,
•    współpraca z komórkami organizacyjnymi WSS Nr 2 wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
•    sporządzanie umów z wybranymi wykonawcami i czuwanie nad ich prawidłową i terminową realizacją,
•    prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
•    ocena formalno – prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne),
•    archiwizacja dokumentacji.
Wymagania:
•    wykształcenie wyższe (preferowane o profilu administracyjnym, prawnym lub ekonomicznym),
•    mile widziana praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
•    mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych,
•    umiejętność interpretacji i analizy aktów prawnych,
•    umiejętność analitycznego myślenia,
•    umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
•    umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
•    dokładność, rzetelność i samodzielność,
•    odporność na manipulację i wpływy,
•    bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
•    asertywność i stanowczość,
•    odpowiedzialność za efekty powierzonych zadań.
Oferujemy:
•    pracę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
•    pracę na cały etat,
•    fundusz socjalny,
•    ubezpieczenie grupowe,
•    możliwość rozwoju zawodowego,
•    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego oraz szkolenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy szpital@wss2.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Rekrutacja trwa do dnia 31 stycznia 2020 r.
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”