Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
04.11.2019

Gościliśmy młodzież z Zespół Szkół Nr6 im. Króla Jana Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju oraz z III Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu-Zdroju.

    Misją Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest nie tylko ratowanie  i leczenie, ale również i szeroko pojęta edukacja. Wiele działań podejmowanych przez nasz specjalistyczny personel jest ukierunkowanych na krzewienie wiedzy poprzez udział w licznych konferencjach, wydarzeniach oraz szerzenie dobrych praktyk wśród dzieci i młodzieży.
W minionych tygodniach gościliśmy młodzież z Zespół  Szkół  Nr6  im. Króla Jana Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju oraz z  III Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu-Zdroju.
     Pani Mariola Antończyk zapoznała uczniów Zespołu Szkół  Nr 6 z zakresem pracy Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych oraz przybliżyła działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie zakażeń, włączając w to instruktaż poprawnej dezynfekcja rąk. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej lekarz Jerzy Wróbel - specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, kierownik zakładu, zaprezentował i opisał działanie urządzeń takich jak tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz dwupłaszczyznowy angiograf.
    Młodzież obejrzała również Centralną Sterylizatornię, gdzie specyfikę tego miejsca oraz pracy w charakterze technika sterylizacji przybliżyła naszym gościom Pani Agnieszka Gilga- kierownik tej części Szpitala. 
Następnie uczniowie udali się do Stacji Dializ, gdzie Pielęgniarka Oddziałowa -  Anna Kurek opowiedziała o początkach pielęgniarstwa oraz codziennym funkcjonowaniu Oddziału i jego pacjentów. Zachęcała również do tego by spróbować odnaleźć w sobie powołanie i związać swoją przyszłość z zawodem pielęgniarki.
     Ostatnim odwiedzonym miejscem była Izba Przyjęć, gdzie ratownik medyczny Karol Bobryk odpowiadał na liczne pytania naszych gości, opowiedział o codzienności związanej z wykonywaniem tego trudnego zawodu, podpowiadał jak poradzić sobie w sytuacji zagrożenia zdrowa lub życia.
Młodzież III liceum ogólnokształcącego miała możliwość  przyjrzeć się funkcjonowaniu Zakładu Fizjoterapii mieszczącego się na Oddziale Rehabilitacji.  Lekarz Zarządzający -  dr n. med. Radosław Bienek oprowadził gości, przybliżył temat ruchu postrzeganego jako lekarstwo, zachęcił również do wspólnych ćwiczeń.
    Mamy ogromną nadzieję, że takie doświadczenie nie tylko podniesie świadomość naszych gości dotyczącą funkcjonowania naszej placówki, ale również zachęci do związania swojej kariery zawodowej z naszym Szpitalem.