Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
15.10.2019

Dostrzegamy, doceniamy i nagradzamy wyjątkowych lekarzy, którzy specjalizują się w naszym Szpitalu!

     We wrześniu br. Dyrekcja naszego szpitala rozpoczęła realizację programu nagród stypendialnych dla lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego niezależnie od trybu w jakim się ono odbywa.
     Celem podjętego działania jest przede wszystkim wyróżnienie młodych lekarzy, którzy dali się poznać jako wyjątkowo zdolni, kompetentni i wysoce empatyczni wobec pacjentów, jak również zachęcenie lekarzy, aby stojąc na progu swojej kariery zawodowej zechcieli związać swoją przyszłość z naszym Szpitalem. Chcemy, kojarzyć się z jednostką, w której dostrzegamy, doceniamy i nagradzamy finansowo wyjątkowych, zaangażowanych w pracę oraz samorozwój lekarzy.
     Ogłoszenie wyników I pilotażowej edycji programu nagród stypendialnych odbyło się 8 października. Spośród Kandydatów zgłoszonych przez Lekarzy Zarządzających wybrano dwóch laureatów, którzy wraz z pięcioma innymi nominowanymi zaprezentowali siebie jako lekarza, naukowca, współpracownika, człowieka. Wyboru dokonano w drodze jawnego głosowania.  W ten sposób Laureatami programu nagród stypendialnych zostali:

Pani Joanna Nosalik

Lekarz Rezydent w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym od 2016 r. Zaangażowana, skrupulatna, sumienna wobec wszystkich powierzanych Jej zadań. Stale rozwijająca swoje umiejętności poprzez liczne staże i kursy. Niezwykle empatyczna w relacjach z Pacjentem i Jego Rodziną  a przy tym skromna i o wysokiej kulturze osobistej. Koleżeńska, wyrozumiała i licząca się z potrzebami innych. Bezinteresownie niosąca pomoc w ramach pracy wolontaryjnej w hospicjum.

 

Pan Bartosz Kapustka

Lekarz Rezydent w Oddziale Neurochirurgii od 2014 r. w pełni oddany pacjentom, lojalny pracownik, koleżeński i zjednujący sobie szybko sympatię ludzi. Wybitnie zdolny, ogromnie zaangażowany w pracę chirurg. Autor i współautor wielu prac naukowych, cytowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, który swoją wiedzę w pełni wykorzystuje w praktycznym działaniu.


Dokonanie wyboru nie było łatwym zadaniem, ponieważ wszyscy nominowani lekarze charakteryzują się wysoką klasą i zaangażowaniem. Wszyscy również zaprezentowali siebie i swoje osiągnięcia w sposób przekonujący, imponując wiedzą, szerokimi zainteresowaniami oraz dorobkiem, który osiągnęli w krótkim czasie. Jesteśmy dumni mając w swoich szeregach takich wybitnych, obiecujących lekarzy.


Zachęcamy zatem do współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju wszystkich lekarzy, którzy stoją przed wyborem jednostki szkolącej. Mamy nadzieję, że przyznawane stypendium stanie się dodatkowym argumentem ułatwiającym podjęcie jednej z ważniejszych w życiu decyzji.