Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
12.03.2019

GDZIE SZUKAĆ POMOCY- POZ, NIŚ, IZBA PRZYJĘĆ

TO NIEZWYKLE ISTOTNE ABY KAŻDY WIEDZIAŁ GDZIE SIĘ UDAĆ I Z JAKIM PROBLEMEM. ZADBAJ O SWOJĄ WIEDZĘ ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE!

Podstawowa Opieka Zdrowotna – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00
Lekarz rodzinny powinien być Twoim pierwszym kontaktem gdy czujesz różnego rodzaju dolegliwości, które w subiektywnym poczuciu nie zagrażają życiu. To on bada, podejmuje decyzje i ewentualnie kieruje dalszą diagnostyką oraz – jeśli jest taka potrzeba – kieruje do innego specjalisty czy do szpitala. Lekarz pierwszego kontaktu zna Cię najlepiej i, jeśli to konieczne, z pewnością dobrze doradzi gdzie kierować dalsze kroki .

Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna od poniedziałku od piątku 18.00 – 8.00 oraz w dni ustawowo wolne (świąteczne) całodobowo.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, masz do dyspozycji również  świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczególnie gdy:
    • nagle zachorujesz;
    • nagle pogorszy się Twój stan zdrowia, ale nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
    • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
Jeżeli zajdzie taka potrzeba lekarz skieruje Cię do szpitala.
DLA DOROSŁYCH
Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie -Zdrój (I piętro w budynku głównym WSS 2)

DLA DZIECI
Krasickiego 21, Jastrzębie -Zdrój, numer telefonu kontaktowego do lekarza dedykowanego dzieciom – 32 47 59 963.

Izba przyjęć  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

    W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych (utrata przytomności, drgawki, różnego rodzaju urazy, bóle w klatce piersiowej ostry ból brzucha itp.) masz prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania tzn. Nasz Szpital, pomimo że jest wielospecjalistyczny, nie posiada zabezpieczenia medycznego we wszystkich dziedzinach medycyny (np. ciężkie oparzenia). W razie konieczności zostaniesz w izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki.
    TAKI SAM SCENARIUSZ DOTYCZY DZIECI. W przypadku urazów lub stanów zagrożenia życia pierwsza pomoc zostanie również udzielona na Izbie Przyjęć trybie nagłym a następnie, jeżeli zajdzie taka konieczność, mały pacjent zostanie przetransportowany do innej placówki.

Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe
lecz wyłącznie w trybie nagłym, nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

TO NIEZWYKLE ISTOTNE ABY KAŻDY WIEDZIAŁ GDZIE SIĘ UDAĆ I Z JAKIM PROBLEMEM. ZADBAJ O SWOJĄ WIEDZĘ ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE!