Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
05.12.2018

Szkoła

Misją Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest nie tylko ratowanie  i leczenie, ale również i szeroko pojęta edukacja. Wiele działań podejmowanych przez nasz specjalistyczny personel jest ukierunkowanych na krzewienie wiedzy poprzez udział w licznych konferencjach, wydarzeniach oraz szerzenie dobrych praktyk wśród dzieci i młodzieży.

29 listopada gościliśmy w naszym Szpitalu uczniów I klasy Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju. Organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu Pani Marii Dolacińskiej- pełniącej funkcję specjalisty ds. promocji zdrowia i edukacji, która oprowadziła naszych gości po Szpitalu i w ciekawy sposób opowiadała o jego funkcjonowaniu.
Wizytę rozpoczęto od  Zakładu Diagnostyki Obrazowej gdzie lekarz Jerzy Wróbel - specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, kierownik zakładu, zaprezentował i opisał działanie urządzeń takich jak tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz dwupłaszczyznowy angiograf. Następnie uczniowie mogli dowiedzieć się więcej na temat pielęgniarstwa oraz funkcjonowania Stacji Dializ od Pani Anny Kurek- Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ. Młodzież obejrzała również Centralną Sterylizatornię, gdzie specyfikę tego miejsca oraz pracy w charakterze technika sterylizacji przybliżyła naszym gościom Pani Agnieszka Gilga- kierownik tej części Szpitala. Ostatnim odwiedzonym miejscem był Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych i Higieny, gdzie Pani Mariola Antończyk zapoznała uczniów z zakresem pracy zespołu oraz przybliżyła działania profilaktyczne, takie jak np. poprawna dezynfekcja rąk.
Mamy ogromną nadzieję, że w ten sposób została  podniesiona świadomość  nie tylko dotyczącą zdrowia ale również pracy w naszym Szpitalu jako drogi kariery zawodowej.