Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
29.11.2018

Dobre praktyki współpracy na pograniczu

Przedstawiciele służb mundurowych z Czech, Francji, Niemiec i Polski odwiedzili 27 listopada Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Wizyta ta była jednym z punktów programu konferencji podsumowującej projektu „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w partnerstwie z Regionálním sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

Zagraniczni goście odwiedzili kilka instytucji w naszym mieście, które prowadzą działania transgraniczne. Celem dwuletniego przedsięwzięcia było wzmacnianie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński, euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w dziedzinie ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego. Środkiem do osiągnięcia celu było czerpanie inspiracji z pogranicza francusko-niemieckiego, na którym współpraca we wskazanych obszarach była wypracowywana przez lata i może stanowić model dla budowania potencjału pogranicza polsko-czeskiego. Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w latach wcześniejszych przez partnerów projektu.
Jastrzębski szpital zrealizował już w ramach współpracy transgranicznej dwa projekty: „Czesko-polska współpraca medyczna w przypadkach katastrof” i "Współpraca oddziałów okulistycznych Szpitala w Karwinie oraz w Jastrzębiu- Zdroju''.
Obecnie realizowany jest trzeci projekt „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju".