Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
12.11.2018

Diagnostyka glejaków - nowe perspektywy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju podjął współpracę  ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu:
„Diagnostyka i leczenie glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”.  

Glejaki są często występującymi nowotworami mózgu o różnym stopniu złośliwości. Wywodzą się z komórek glejowych, których rola polega na odżywianiu i ochronie neuronów. Niestety są nowotworami, w przypadku których rokowania dla pacjenta są w większości złe lub niepewne. Projekt pod nazwą Gliomed „Diagnostyka i leczenie glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” jest nadzieją na zmianę tej sytuacji.
Obecnie w celu rozpoznania histopatologicznego guzów mózgu (w tym glejaków) wykonuje się chirurgiczne pobranie fragmentu lub całego guza do badania drogą otwartej operacji neurochirurgicznej, biopsji gruboigłowej stereotaktycznej lub nawigowanej komputerowo. Niestety taki rodzaj badania może być obciążony ryzykiem błędu, gdyż pobrany materiał może nie być reprezentatywny dla całego guza natomiast otwarta operacja jest znacznie bardziej obciążająca dla pacjenta i niesie  ryzyko powikłań.
W ramach projektu Gliomed planowane jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza oraz próba opracowania "liquid biopsy" opartej o analizę wolnokrążącego DNA guza we krwi. Byłoby to zarazem bezpieczniejsze dla chorych, niż obecnie stosowane metody diagnostyczne, jak i pozwoliłoby zgromadzić bardziej wiarygodne informacje o nowotworze. Ponadto Naukowcy chcą dokonać kompleksowej charakterystyki genomu oraz zastosować hodowlę 3D glejaka in vitro. Jeśli ten plan się powiedzie, medycyna zyska świetną możliwość testowania nowych leków.                     
Udział naszego Szpitala w tym projekcie  będzie polegał na dwukrotnym pobraniu próbek krwi od pacjentów zakwalifikowanych do programu (w przeddzień oraz dobę po operacji) oraz pozyskaniu kilku próbek z nowotworu w trakcie jego usuwania lub przy wykonywaniu biopsji. W przypadku potwierdzenia glejowego utkania guza,  próbki znajdujące się  w termosie z ciekłym azotem  przekazywane są do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz z odpowiednią dokumentacją. Nad częścią projektu Gliomed realizowaną przez nasz Szpital czuwa dr n. med. Tomasz Wysokiński Specjalista Neurochirurg i Neurotraumatolog, Lekarz Zarządzający Oddziałem Neurochirurgii.
Program, w ramach którego ten projekt jest realizowany to STRATEGMED - „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” opracowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Krajowego Programu Badań. W programie określone zostały strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, a choroby cywilizacyjne zostały zdefiniowane jako największe zagrożenie zdrowotne dla populacji Polski w perspektywie najbliższych lat. Na liście chorób cywilizacyjnych znalazły się m.in. choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, a także choroby psychiczne.