Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
24.10.2018

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna - najnowocześniejsze rozwiązania będą dostępne w WSS nr 2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest jednym z dziewięciu szpitali, które połączył projekt eCareMed.

Jest to inicjatywa mająca na celu uruchomienie elektronicznej platformy służącej do obsługi pacjenta, a dzięki temu stworzenie nowych sposobów komunikacji między pacjentem, lekarzem i szpitalem. Jest to pierwszy w naszym województwie tak ważny i innowacyjny projekt, który stanowi ogromne wyzwanie dla podmiotów włączonych w jego realizację. Jego wartość to ponad 99 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 85 mln zł, a fundusze te umożliwią stworzenie usług z zakresu:

1. Telemedycyny - prowadzenie zdalnych konsyliów lekarskich, zdalnych konsultacji między lekarzem i pacjentem;

2. Portalu obsługi pacjenta – możliwość zdalnego umawiania wizyt bądź zabiegów, przeglądania historii choroby przez pacjentów (historia hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych),

3. Portalu zarządzania wiedzą - umożliwiającego udostępnianie i prezentowanie pacjentom informacji dotyczących różnych dolegliwości i chorób, a także ich profilaktyki.

Dzięki opracowanej platformie ma również wzrosnąć poziom bezpieczeństwa danych osobowych i dokumentacji medycznej, przetwarzanych przez podmioty lecznicze. Do grona szpitali, których przykład być może zachęci inne szpitale do włączenia się do tego projektu, należą również: WSS nr 5 w Sosnowcu, WSS nr 4 w Bytomiu,  WSS nr 3 w Rybniku, WSS w Bielsku-Białej, WSS w Częstochowie, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii oraz Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.
Umowę w sprawie utworzenia platformy podpisał marszałek Wojciech Saługa, a w imieniu placówek medycznych dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu - Iwona Łobejko
Więcej informacji  na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
https://www.slaskie.pl/content/zdrowie-w-sieci