Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
19.10.2018

Przebudowa Poradni - Szpital zdobywa nowe środki

    Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 podpisała kolejną umowę - piątą w tym roku - na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Całkowita wartość projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej” to około 10 mln zł z czego ponad 8 mln zł to wartość dofinansowania.
    Tym razem pozyskano środki na przebudowę, remont i doposażenie Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz pracowni diagnostycznych i zabiegowych. Inwestycja obejmować będzie pomieszczenia na parterze i I piętrze, między innymi pokoje badań, gabinety zabiegowe i punkty rejestracji. W ramach projektu dobudowany zostanie segment poradni, w którym zlokalizowana będzie Podstawowa Opieka Zdrowotna . Ponadto ta cześć  Szpitala będzie wyposażona w  nową windę oraz system kolejkowy usprawniający proces od momentu zapisania się na wizytę, do samej wizyty. Planowane jest doposażenie poradni w sprzęt i urządzenia medyczne.
W tym tygodniu odbyły się spotkania oraz wstępne ustalenia dotyczące projektu a rozpoczęcie przebudowy zaplanowane jest na wiosnę 2019 roku.  
Pozostałe, już realizowane projekty w ramach RPO WSL 2014-2020 to dodatkowe środki finansowe na:
    1. Przebudowę i doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
    2. Doposażenie stanowisk pracy w sprzęt i urządzenia ułatwiające pracę personelu medycznego i niemedycznego.
    3. Prowadzenie Szkoły Świadomego Rodzicielstwa.
    4. Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020  dofinansowanie w partnerstwie z Kliniką w Ostrawie na wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących nagłych i krytycznych stanów pacjentów z urazami wielonarządowymi, neurologicznymi lub czaszkowo-mózgowymi, z naciskiem na rozwój systemów informacyjnych w zakresie służby zdrowia.
Obecnie w Szpitalu, dzięki kolejnym pozyskanym środkom – tym razem z Budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego - trwa kapitalny remont Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego.