Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
30.07.2018

Jedyny szpital po stronie polskiej, realizujący projekty z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020

30 lipca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju podpisana została umowa dotycząca realizacji projektu  „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”  dofinansowanego z Programu  Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
Jest to pierwszy tak duży, inwestycyjny projekt na pograniczu polsko-czeskim dotyczący nowatorskiego współdziałania szpitali po obu stronach granic.
 W latach 2016 – 2018 WSS Nr 2 zrealizował już  dwa mikroprojekty z Programu  Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020:
1/ „Czesko-polska współpraca medyczna w przypadkach katastrof”
Obecny projekt jest kontynuacją  w/w projektu realizowanego  wspólnie przez WSS Nr 2  i Szpital Kliniczny w Ostrawie  
2/ ,,Współpraca oddziałów okulistycznych Szpitala w Karwinie oraz w Jastrzębiu- Zdroju''
Projekt „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” dotyczy pogłębienia rozwoju współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Szpitalem Klinicznym w Ostrawie  a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  w zakresie medycyny katastrof. Ukierunkowany jest na wspólne rozwiązywanie problemów - z wykorzystaniem technologii  online - dotyczących nagłych i krytycznych stanów pacjentów z urazami wielonarządowymi, neurologicznymi lub czaszkowo-mózgowymi.
WSS Nr 2 jest partnerem wiodącym w w/w projekcie. Ponosi przed Instytucją Zarządzającą łączną odpowiedzialność za organizację oraz merytoryczną realizację i finansowanie projektu oraz jest w kontekście prawnym jedynym partnerem dla Instytucji Zarządzającej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy obu partnerów w regionie przygranicznym z naciskiem na rozwój systemów informacyjnych wykorzystywanych w służbie zdrowia. Celem będzie także zapewnienie wymiany informacji klinicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu podniesienia jakości diagnostyki i opieki zdrowotnej świadczonej pacjentom w regionie przygranicznym. W projekcie będą uczestniczyli pracownicy medyczni oraz niemedyczni z obu regionów. Projekt umożliwi również edukację dla studentów wydziałów medycznych.
Termin realizacji 1.09.2018 do 30.08.2021
Całkowity budżet projektu – 445 449,66 E
WSS Nr 2 – 284 291,09 E, dofinansowanie 85 % - 241 647,42 E
SKO -            161 158,50 E, dofinansowanie 85 % - 136 98,78 E
Projekt przewiduje adaptacją pomieszczeń na salę konferencyjną, niezbędną do organizacji spotkań, konferencji, i wideokonferencji. Zakupiony zostanie sprzęt wideo do sali operacyjnych z możliwością transmisji online przeprowadzanych zabiegów operacyjnych przez czeskiego i polskiego partnera projektu. Dane i obrazy będą przechowywane w formie archiwum, również do celów edukacyjnych w ramach wspólnych konferencji, spotkań roboczych oraz szkoleń interdyscyplinarnych.W ramach realizacji projektu odbędą się: spotkania robocze, konferencje po obu stronach granicy, 16 wideokonferencji, 11 telekonsultacji i nauka języka czeskiego.
 

/