Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
20.06.2018

Diamentowy Czepek 2018

Po raz trzeci Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wręczyła Statuetki „Diamentowy Czepek” 2018. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz działania na rzecz integrowania środowiska pielęgniarek i położnych.

W tym roku, z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju „Diamentowy Czepek” otrzymały  Panie : Magdalena Tarała, Krystyna Surowiec, Danuta Kaleta, Ewa Lenart, Bernarda Paruszewska, Zofia Kwintal, Irena Białecka oraz Wiesława Pękała.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pomoc, którą każdego dnia niosą Panie ludziom potrzebującym.
Praca pielęgniarki polega na towarzyszeniu człowiekowi w jego cierpieniu, powrocie do zdrowia, przy narodzinach i umieraniu. Jest to zawód, w którym wiedza miesza się z powołaniem, wielkim sercem, potrzebą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Jeszcze jakieś parę lat temu, pielęgniarką była osoba która ukończyła 5-letnie liceum medyczne. Później pojawiło się 2-letnie studium medyczne, a teraz pielęgniarką jest osoba mająca wyższe wykształcenie (licencjat i magister pielęgniarstwa). Nauczycielki tego zawodu coraz częściej się doktoryzują, a niektóre nawet habilitują. Niektóre sumiennie praktykują swój zawód, a inne zaś poświęcają się pracy naukowej.